Ако трябва да бъдем честни, голяма част от нас поне веднъж са се сдобивали с некачествени слънчеви очила, купени от сергийка на улицата или от магазин за смешно ниски цени.

Даваме си сметка, че по така сме икономисали за сметка на звравето си.

Специалистите обясняват, че тези очила всъщност не осигуряват защита срещу ултравиолетовите лъчи, защого лещите са направени от неоптичен полимер. Тези очила могат да доведат до изгаряне на ретината.

Ако лещите са некачествени, хората всъщност “лъжат” своите очи.

В тъмнината зениците са разширяват и ако в този момент върху тях въздействат ултравиолетовите лъчи, а няма защита, могат да се получат сериозни увреждания.

Освен това, всяка преграда на пътя на светлината по правило вреди на очите. Без специално покритие на лещите, например антирефлексно, при използването на слънчевите очила с тъмни лещи се губи 8% от светлината. Лещите трябва да пропускат максимум светлина, като задържат вредните лъчи.

Върху етикета на качествените очила винаги има надпис “Blocks at least 90% UVB and 60% UVA”.

Това означава, че лещите не пропускат 90% от ултравиолетовите лъчи тип В (офталмолозите ги смятат за по-опасни) и 60% от ултравиолетовите лъчи тип А.

Цифрите могат да се променят според степента на защита. Колкото по-висок е процентът, толкова по-надеждно очилата предпазват очите.

В информацията за очилата трябва да са посочени и дължините на вълните, които не се пропускат от лещите. Пълна защита от излъчване осигуряват очилата с указание 400 nm (нанометра). Те задържат вълните с дължина до 400 nm. Ако цифрата е по-ниска от 400, то очилата пропускат близкия ултравиолет.

Съществува още един показател - коефициент за пречупване на светлината: 1,4, 1,5, 1,6 и т.н. Колкото по-голям е коефециентът, толкова по-добри са лещите.