Полуостров Камчатка е сурова и красива земя в Далечния Изток на Русия, обградена от Берингово и Охотско море.

С площ 4 пъти по-голяма от България и гъстота на населението под 1 човек на кв. км, Камчатка е едно от най-дивите и тайнствени кътчета на Земята.

Най-високата точка на полуостров Камчатка е връх Ключевская. Представлява един от най-големите и най-правилното оформени конусовидни действащи вулкана на Земята. От върха Hу, висок 4750м., постоянно се вие дим и за последните 300год. е изригвал над 50 пъти.

На полуострова има още 150 действащи вулкана. Заедно с Кoрилите-архипелаг от 56 вулканични острова, те образуват една от най-вулканично-активните части на Земята. Тук земетресенията са често явление и в последните 200 год. е имало поне 150.Забележителностите на полуострова е Долината са гейзерите. Над 25 гейзера изхвърлят пара и вода и служат за отопление на град Петропавловск, а също захранват оранжериите, осигуряващи пресни зеленчуци за износ. Най-големият гейзер-Великан на всеки 3 часа изхвърля пара и вряща вода на 50 м. за 4 мин.Всички гейзери са част от природния резерват "Кроноцки" с площ от 1099 мил.ха. Езерото Кроноцкое е най-голямото на полуострова и лежи под западния склон на едноименния вулкан.

Скалите на вулканите са оцветени в черно от минералните отлагания.Град Петропавловск е крупно рибно пристанище.Климатът на Камчатка е суров с дълги и студени зими и влажно и кратко лято.И въпреки всичко това тази сурова и красива земя остава едно от последните тайствени и недoизследвани кътчета на Земята.