Подобно наблюдение на бременността помага да бъдат избегнати евентуални нежелани последици както за бебето така и за майката.

80% от бременните жени нямат никакви проблеми. Останалите показват един или няколко рискови фактора за детето. Най-разпространеният риск е преждевременното раждане. Други по рядко срещащи се рискове са забавяне на развитието на плода, вследствие на някакво заболяване или на начина на живот на майката, както и за страдание на плода при раждането, пише mamaidete.com.

Факторите, които оказват влияние за рисковата бременност са:

* Възрастта на майката е много важен рисков фактор, който не бива да се подценява. Когато майката е много млада под 18 години, някои опасности са по-сериозни в сравнение с по-възрастната майка. Когато бъдещата майка е над 38 години. Ако няма някакъв особен проблем, бременността ще протече нормално, но ще се наложи да бъде под по-строго лекарско наблюдение.


* Броят на предишните бременности. След четвъртото раждане рискът от ненормалното положение на плода и от трудно раждане се увеличава, защото матката може да е изгубила част от тонуса си, т. е способността си да се свива.


* Многоплодна бременност. Когато майката очаква близнаци наблюдението и се извършва много стриктно. В началото но бременността съществува голям риск от аборт, а по късно се появява опасност от преждевременно раждане.


* Предишни проблемни бременността. Те показват, че е абсолютно задължително да се наблюдава отблизо новата бременност. Трябва да се изяснят всеки евентуален инцидент случил се при предишните бременността.


* Заболяванията на бъдещата майка могат да предизвикат страдания на плода, малформации, спонтанен аборт или преждевременно раждане. Заболяванията допринасящи за това са алкохолизъм, анемия, диабет, и др.


* Проблемите свързани с телосложението на майката. Възможно е да възникнат проблеми по време на бременността, но също така и при раждането поради: аномалии на таза или недоразвитост на матката.


* Социално-икономическите условия, при които живее майката влияят в 60% от преждевременните раждания.