Учителите да учат децата да мислят в клас, а не да повтарят заучени фрази, е целта на предстоящата квалификация за над 40 000 педагози в страната.

Те ще бъдат обучени от 15 септември по новата методика на преподаване, пише dete.bg.

Другата мотивация за масовата квалификация е България да успее да излезе от позорната статистика на международните изследвания за грамотност.

През 2012 г. е следващата проверка на програмата PISA по математика.

Предвижда се матурите за 7 и 12 клас да се провеждат след средата на май и да са в един и същи ден.

Обучението по професии вече е на принципа “2 в 1”, като, заедно с престижен занаят, децата от техникумите ще учат и нежелана специалност, която е приоритет за държавата.

Избраните учители ще преминат през различни видове обучения и за това ще бъдат похарчени 75 млн. лв.

Парите са по оперативна програма “Човешки ресурси”, а срокът им за харчене е до 2013 г.

Ефектът от масовата нова квалификация на педагозите се очаква да е в няколко посоки, като най-важната е да се прекрати практиката на възпроизвеждане на знания, по която се работи у нас от 1948 г., и децата да се научат да мислят сами.

С въвеждането на съвременните методики България може да бъде извадена от срамната статистика на международното оценяване PISA, за което само преди дни от ЕК критикуваха страната ни.

По данни от изследване на грамотността по четене на 15-годишните през 2009 г. половината от тях не умеят да анализират и да използват информацията от текстове. И такива са резултатите от 2000 г.

Причината за лошия успех е, че в нашите училища не се работи по стандартите, които са приети за оценяване на грамотността в света.

Друго важно изискване, което се поставят пред учителите, е да направят часовете максимално интересни на учениците, като минават под формата на дискусии.

В тази връзка от септември започва голямото национално обсъждане на Държавните образователни изисквания. На тяхна база ще се промени учебната програма, а после и учебниците.