Автор
Борислава Крендева

"Ако не си планирал успеха, значи си планирал неуспеха си"

Успелият човек е винаги част от разрешението.

Губещият човек е винаги част от проблема.


Успелият винаги има план.

Губещият винаги има извинение.


Успелият казва:

“Остави да свърша това за теб”

Губещият: “Това не е моя работа!”


Успелият вижда във всеки проблем път за разрешаването му.

Губещият вижда във всяко действие проблем.


Успелият сравнява постиженията с целите си.

Губещият сравнява постиженията си, с тези на другите.


Успелият казва: “Трудно е, но е постижимо.”

Губещият казва: “Постижимо е, но е много трудно.”

Анонимен