- Какво отговоря блондинка като я попиташ дали мигачът мига?

- Мигачът мига, мигачът не мига, мигачът мига, мигачът не мига. . .