Автор
Woman.bg

Рекламите, които днес щяха да бъдат забранени

За да се увеличат продажбите на рекламираните продукти или за да се хване вниманието на масите в миналото се стигало до ненормални преувеличения.

С един поглед назад може да попаднем на различни реклами, които днес биха изглеждали повече от неадекватно.

HighViewArt.com ни представи 17 брутални реклами, които нямат шанс да видят бял свят в наше време.

"За по-добър старт в живота започнете Колата от рано"