Книга събрала писмата на десетки деца до... Бог. Безценно четиво. Авторът (Михаил Димов) задава на повече от 3000 деца въпроси като: "Какво би искал да попиташ Бог?", "Какво би искал да помолиш Бог?" и " Какво би искал да разкажеш на Бог?" . Авторът споделя, че децата имат свой свят. Особен. Те живеят със свои представи за добро и зло, чест и безчестие, човешко достойнство; те имат свои критерии – те са на "ти" с Вечността.

Тази книга не се роди случайно. Нейните герои живеят редом с мен, те са лицето на нашия живот, негово огледало, камертон. Мои герои станаха ученици от шест до десет години. Именно те още пропускат живота през сърцето си, и са действително нелицемерни и честни. Аз получих повече от три хиляди отговора. Весели, печални, озадачени, отчаяни, но живи, живи. Децата знаеха, че се обръщат не към мама, татко или любимия учител, а към някой най-главен, всесилен и всичко разбиращ. Затова техните отговори са толкова болезнено искрени и пронизително доверчиви.“ ( М.Димов)

Ето и какво са имали да кажат на Всевишния някои от децата:

Небето е синьо, когато си в добро настроение ли, Господи?

Надя, 3 клас

Хората толкова страдат на Земята, нима в твоя ад е още по-зле?

Радик, 4 клас

Аз Те обичам, разбира се, но повече обичам мама и татко. Нали не се сърдиш?

Зоя, 3 клас

Защо през пролетта, когато вечер Ти включваш звездите на небето и духаш топъл вятър на Земята и наоколо е тихо-тихо, ми се иска да плача?

Наташа, 2 клас

Спасявай хората не от грехове, а от самота.

Сергей, 3 клас

Какво значи това: всичко е по Божия воля?! И лятото, и болестта на мама, и войната?

Марат, 2 клас

Харесва ли Ти това, което става на Земята?

Андрей, 4 клас

Цветята Ти са се получили по-добре, отколкото човека.

Галя, 4 клас

Добре, Христос е страдал заради хората, а заради какво страдат хората?

Гриша, 4 клас

А когато стрелят на Земята, Ти какво, не чуваш ли, Господи?

Валери, 2 клас

Защо отначало хората се влюбват, а после тихо плачат?

Андрей, 4 клас

За да ми простиш греха, отначало трябва да съгреша ли?

Петя, 1 клас

А Ти как различаваш женската душа от мъжката?

Вова, 3 клас

Какво Ти е направил моят татко, че толкова не му върви?

Витя, 3 клас

Е, а сега Ти би ли създал човека за втори път?

Олег, 3 клас

Ти какви оценки би ми поставил за живота?

Аркадий, 2 клас

Какво ще стане, ако хората не Те обичат, а се страхуват от Тебе?

Руслан, 2 клас

Ти защо си създал този свят, Ти не разбра ли, че това ще е такава грешка?

Марина, 4 клас

А ние да не би да сме Твоите играчки?

Саша, 2 клас

На какъв език говорят душите?

Рая, 4 клас

Ако нещо ме боли, това означава, че Ти ми се сърдиш ли?

Гога, 4 клас

Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе?

Игор, 3 клас

Когато вече няма да ме има, аз ще виждам ли себе си?

Толик, 2 клас

Аз много ли те излагам?

Вова, 4 клас

Скъпи Боже, моля те, направи така, че започвайки от баба и завършвайки със слоновете, всички да бъдат щастливи, сити и обути.

Тоня, 2 клас

Дядо Боже, нека да живея толкова, колкото иска мама.

Вера, 1 клас

Господи, аз съм Ти благодарна за всичко, което Ти по-рано си направил за мен. Но ми помогни сега. Моят татко е в затвора, без да има защо и ето той вече е там 8 месеца. Аз го чакам през цялото време. Ако имах възможност, щях да го освободя. Аз много те моля, помогни ми. Това е най-голямата ми молба. После вече никога няма да те безпокоя. Дори ако се случи да умирам.

Ира, 4 клас

Моля те, направи живота по-прост.

Павел, 4 клас

Покажи ми тихичко поне един ангел.

Рая, 2 клас

Искам тиха спокойна старост.

Юра, 1 клас

Изпрати на Земята своя син. Ние няма да го разпънем.

Павлик, 3 клас

Хайде да се уговорим, Господи, аз вярвам в Тебе, Ти - в мене.

Ляля, 2 клас

Осинови ме, а когато Ти бъдеш стар, аз ще ти подам чаша вода.

Олег, 2 клас

Ех, ако Ти ме познаваше по-рано. В детската градина. Сега аз малко се изоставих.

Света, 2 клас

Пиша Ти от интерната. Интернат - това е място, където изпращат децата заради лошото поведение на родителите.

Ария, 4 клас

Знаеш ли, макар да ми се струва, че нямам душа, все пак понякога тя ме наболява.

Роман, 2 клас

Слушай, живот ни дават родителите, а го отнемаш Ти.

Ерна, 2 клас

Ти си създал човека, Господи, а той е създал Тебе. И още не се знае кой се е справил по-добре.

Борис, 4 клас

Господи, като чете човек надписите върху паметниците в гробищата, и се замисляш, а къде са погребани лошите хора.

Олег, 4 клас

Защо трябва ние да страдаме заради непослушанието на Адам и Ева?

Вася, 3 клас

А времето, когато ние спим, защо ни се смята за живот? Не е правилно това. Насън ние дори не ядем.

Женя, 4 клас

Дядо Боже, каня те на моя рожден ден, който ще се състои на 4 август в 14 часа. Ще те чакам. Ако нямаш пари, идвай без подарък.

Миша, 2 клас

А аз нали всяка секундичка умирам.

Паша, 1 клас

А на другите планети Ти не си ли ядосан?

Андрей, 2 клас

Значи, ако аз съм правилно разбрал еволюцията, Ти си създал Адам и Ева, а нататък човекът е произлязъл от маймуната?

Сергей, 3 клас

Не се страхувай, Господи, аз съм с Тебе!

Старците - това са уморени деца.

Андрон, 4 клас

Аз съм още малка, уча се в трети клас, грехове засега нямам, но се събират (Ева, 3 клас)

източник: http://detstvoto.net/index.php?newsid=1952