В световен мащаб 1 от 10 жени в репродуктивна възраст (приблизително 176 милиона дами) има ендометриоза, като също така се смята, че заболяването представлява третата по честота причина за безплодие при жените.

Ендометриозата е социално значимо заболяване, тъй като от една страна засяга жените в работоспособна и репродуктивна възраст и нарушава техния начин на живот, а от друга страна е твърде често срещано заболяване.

В началото на 2019 г. група доброволци, засегнати от диагнозата създадоха първата в България неправителствена организация, която ще работи за подобряване на знанията и осведомеността на жените относно заболяването и женското здраве като цяло. Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ ще постави акцент върху ранно диагностициране на състоянието, ще събира и популяризира съвременни медицински и алтернативни методи за лечение. Тя ще си сътрудничи с лекари от водещи медицински заведения в страната, специализирани в женското и репродуктивно здраве. Въпреки че ендометриоза е много разпространено заболяване, информацията за нея все още не е достатъчна, особено на български език. Много жени се сблъскват с неразбиране и неизвестност от диагнозата. Фондацията ще подпомага тези жени по различни канали за комуникация и ще се стреми да направи достъпна за тях всяка релевантна медицинска информация.

Учредителите на Фондацията представиха нейните мисия и цели, дейности, както и план за бъдещи инициативи на организацията. Основните теми на пресконференцията бяха представени от Мария Георгиева, управител и учредител на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“, Анна Димитрова, заместник-управител и съучредител, Катерина Иванова, координатор и съучредител. В събитието взеха участие и представители на пациентската общност от жени с ендометриоза. Ваня Стойчева представи личната си история – трудностите причинени от заболяването, предизвикателствата по пътя към мечтата за дете и щастливата развръзка. Елена Дражева, психолог и представител на пациентската общност разказа за нуждата от психологическа подкрепа за жените с ендометриоза и репродуктивни проблеми.Бяха представени данни за заболеваемостта в световен мащаб и какви са основните предизвикателства с които се сблъскват жените с ендометриоза. Тъй като към момента статистика относно процента на заболеваеомст в страната не е налична, Фондацията ще търси диалог и сътрудничество с лекари от водещи медицински заведения, както и с Министерство на здравеопазването за набавянето на данни, тъй като това ще даде информация за мащаба на проблема у нас и какво може да се подобри в процеса на диагностика и лечение.

Фондацията постави още няколко ключови теми за обсъждане с други министерства и държавни институции, за които темата е релевантна:

- Сътрудничество с Центъра за асистирана репродукция относно финансиране на пациенти с първи и втори стадий на ендометриоза (за момента се финансират от ЦАР само 3 и 4 стадий).
- Разработване на програма за обучение за менструално здраве в училищата (съвместно с Министерство на образованието).
- Диалог с Министерство на околната среда и водите по отношение проучване на влиянието на нивото на диоксините върху репродуктивното здраве и заболявания като ендометриоза.

След изказванията учредителите и присъстващите медицински специалисти отговориха на въпроси от страна гостите.