Автор
Woman.bg

Как семейството ни може да ни проваля тайно, без даже да осъзнаваме

Всеки човек усеща огромна потребност да почувства и да определи своето МЯСТО в живота. В професионалната ми практика обаче се сблъсквам със случаи, в които клиентите споделят, че имат усещането, че живеят живота на някого другиго и той е изпълнен с тревожни чувства, за които не намират обяснение. В разказите си те не споменават за никакви травмиращи събития, не се сещат за нищо лошо, само, че трайно изпитват спектър на посттравматични реакции - страх, който води до паник-атаки, чувство за вина, напрежение в цялото тяло, схващане, силно сърцебиене, болки в гърдите, натрапчиви мисли и действия, депресии и пр.

Когато се задълбоча в семейната система на дадения клиент, когато изследвам историята на рода му, обикновено откривам истинския извор на този симптом, който някой роднина е проектирал върху потомъка си. А понякога и самият този потомък на безсъзнателно ниво, поради лоялността и любовта към рода си, поема товара и започва да носи тези или други чувства в себе си.

За да усетите силата на рода и да разберете мощното му влияние върху живота си, можете да направите едно лесно диагностично упражнение. Отделете 10 минути, настанете се удобно и се задълбочете в себе си, в тялото си, като се концентрирате върху дишането. Няколко пъти вдишайте дълбоко и издишайте, като се освобождавате от напрежението и суетата наоколо. Запомнете това спокойно състояние. А сега си представете, че зад гърба ви са застанали майка ви и баща ви. Майка ви е зад лявото ви рамо, а баща ви е зад дясното. Какво чувствате сега? Имате ли връзка с тях? С кой от тях връзката е по-силна? А сега си представете, че зад тях са вашите баби и дядовци. Дали усещанията ви се променят? А сега зад бабите и дядовците застават техните родители... Не е важно, че не ги познавате. Да не познавате някого не означава, че той не е съществувал. А сега си представете как зад прабабите и прадядовците застават техните родители... И така до седмото коляно. Целият ви род е зад гърба ви. Какво чувствате, когато зад вас са застанали толкова много хора?

А сега се обърнете и ги погледнете. Погледнете ги с вътрешния си поглед, с душата си! Всеки от тези хора някога е живял, обичал е, страдал, преживявал радости, справял се с трудности, и съществуването на всеки от тях е било причината да се появите Вие на този свят. Всеки е допринесъл нещо за това, Вие да съществувате! Запомнете всички тези чувства и се връщайте в пространството си. Отворете си очите. Ако усетихте топлина, позитивна, светла енергия, това значи, че силата на рода е с вас, че всички тези хора зад гърба ви ви помагат. Родът ви таи много големи ресурси и таланти.

И това е страхотно!

Но понякога това упражнение ни изправя пред други усещания и емоции. Например чувстваме, че връзката с някого от рода е силна, а някои от предците не ги чувстваме изобщо. Дори понякога не усещаме връзка със своите родители или имаме съпротива, неприятни емоции. В този случай е необходимо да се работи с историята на семейството, върху отношенията с родителите, понеже те са проводниците на родовата енергия, а когато не ги чувстваме, връзката прекъсва. За един човек е много важно да бъде свързан с корените, при това можете да не поддържате връзка с всеки от семейството, но да имате ресурс в тези отношения. В идеалния случай от майчината рода получаваме безопасност, чувственост, паричен поток, а от бащата - развитието на потенциала ни, смелостта и решителността, което много ни помага да се чувстваме стабилни във всички сфери от живота.

Има няколко маркера, които позволяват да се открие деструктивността в семейната система, за която човек може и да не подозира. Предлагам да се фокусирате върху събитията, подробностите, детайлите, които се повтарят в семейството ви, а и в живота ви.

1. Синдром "годишнина". Внимателно сравнете датите на някои важни събития в живота ви (рождените дни, сватбите, раждането на децата, смъртта, болестите и пр.) - дали там няма някаква цикличност, повторения или синхрон?
2. Името е от значение. Еднакви имена в различни поколения може също да е повод да се замислите за причините, по които това име е било избрано и за очакванията, свързани с него.
3. Отношения и ролеви очаквания в семейството. Какви са отношенията в семейството, какво се повтаря в тези взаимоотношения от поколение на поколение. Възможно е и във вашия живот нещо да се повтаря, но безсъзнателно.
4. Семейни тайни. Наличието на семейните тайни, които е срамно да разкриеш и да споделиш с някого, могат да оказват деструктивно влияние върху потомците, да се проявяват в необясними постъпки, в неочаквани пристъпи на тревожност и загуба на базовата безопасност. Изслевайте историята на вашето семейство, ако наблюдавате гореописаните неща в живота си. Възможно е да разберете много интересни неща.
5. Тежка съдба, несполуки, болести, самоубийства, други трагедии, които се повтарят от поколение на поколение. Ако забелязвате нещо подобно, това може да свидетелства за транс-генерационно предаване.
6. Наличие на незавършен траур в семейството. Има починали, но те не са оплакани, не са погребани. Към тези фигури се отнасят неродените бебета, родените, но рано починали дечица, внезапно загиналите роднини.
7. "Заместващо дете". Ако новороденото дете е сякаш една компенсация за загубата на някой друг човек от семейството, това е също хубав повод да изследвате историята на рода си.
8. Спотаени чувства в семейната система. Възможно е да забелязвате, че определени филми или сюжети пораждат по-емоционалин отклик във вас. Това може да бъде свързано с много спотаени чувства в рода ви и те искат да им се даде мястото в семейната система.
Искам да отбележа, че наличието на маркерите в родовата ви история не диагностицира проблема, но отбелязва областта, в която можете да намерите нишката, която ще разплете кълбото на дълбочинните проблеми, които пречат на човека да живее и да взема решения. Това е много трудно, но също така е полезно и интересно. Защото всеки човек има потребност да си определи мястото в живота. Като резултат ще се повиши нивото ви на осъзнатост, а това ще хармонизира собственото ви Аз в отношенията с другите. Ще имате много повече ресурси и енергия да се обърнете към живота си и да продължите по своя път.
Ако искате да разберете повече за това, как да работите с рода и да почувствате невероятната мощ, която се крие в него, бих ви посъветвала да се запишете на тренинг "Силата на рода". Това наистина е най-доброто, което човек може да направи за себе си и за децата си. За повече информация може да се свържете с мен във Фейсбук на моята професионална страница Woman LifeBook (https://www.facebook.com/WomanLifeBook).

Автор: Анастасия Шахматова