Автор
Woman.bg

28 дни ЗА ДА СИ ЧИСТ: Лечение на зависимости по модел 'Минесота'

За последните 2 години преминалата пандемия от коронавирус засегна много аспекти от живота ни - икономика, социален живот и в голяма степен психично здраве, както и много други. В края на 2021 година, след 64-тото си заседание Комисията по наркотични вещества към ООН публикува доклад, в който подробно е обяснена връзката между пандемията и задълбочаването на проблема с наркотичните зависимости.

Според експертите нарасналата консумация на дрога се дължи на възникнала трайна празнина в социалния живот, липса на възможност да практикуваш обичайните си хобита и занимания, липса на пълноценни контакти и общуване. Дължи се и до голяма степен на слабата психиката при част от хората, както и на факта, че все повече наркозависими хора достигат до състояние на разрушено физическо и психическо здраве в определен момент от живота си.

Липса на достъп до необходимите грижи, липса на подкрепа, и невъзможност да поискаш лечение в даден момент нанесоха тежки поражения във всички области.

По време на пандемия трайни вреди са нанесени и на хора, страдащи от различни зависимости, в някои случаи стигнали до фатален край. Епидемията от Ковид-19 фокусира почти изцяло вниманието на хората по света върху една-единствена тема, а именно – новият вирус. Така всяка друга сфера на живота остана на заден план.

Според Комисията по наркотичните вещества към ООН, значително се е повишил броят на жертвите на наркотични зависимости. Леталният край за тези хора е все по-често срещано явление. Един от аргументите относно причините за това е локдаунът. Повишената тревожност, намалелите доходи вследствие на изолацията и невъзможността за снабдяване с други опиати на улицата карат зависимите да прибягват до дрогиране с медикаменти, които иначе нямат това предназначение.

Лечение по метод „Минесота“ от много години е утвърден като най-ефективен в световен мащаб метод на лечение на зависимости – наркотици, алкохол, хазарт, а през последните години се добавиха различни видове комбинирани зависимости и интернет.

Моделът „Минесота“ основно се прилага минимум 28 дни - за максимално бърза и желана промяна в живота на зависим. Доказано е, че минимум около 20 дни са необходими на човек да пребори утвърдените вече вредни навици, като при лечение на зависими по този метод за 28 дни зависимият се подлага на изключително интензивна и резултативна терапия в специално изградена за целта среда.

Моделът „Минесота“ е създаден и работи в САЩ вече повече от 70 години. Методът ефективно се прилага и в правораздавателната система на САЩ като пробационна мярка с право на избор при извършени леки правонарушения – лечение или затвор.

От европейските държави най-много центрове по този метод работят в Полша, където на държавно ниво е прието, че зависимост е социално значимо заболяване.
В Полша за лечение на зависимости по метода „Минесота“ се заплаща от здравната каса, като признание за доказана ефективност. Методът се прилага след задължително многостепенно обучение и при постоянна супервизия за максимално ниво на ефективност.

През тези години методът „Минесота“ се утвърди като лечение на зависими с най-висока успеваемост – над 50%. За обучение в работа по този метод се привличат психолози, социални работници, педагогически и медицински специалисти.

Също така, в Полша има утвърдена система за обучение и сертифициране на лечение на зависимости по метод „Минесота“ от близо 15 години. Изграден е и Европейски център за обучение на специалисти, който обучи и ще супервизира Център „28 дни за да си чист“.

За работа по проект „28 ДНИ ЗА ДА СИ ЧИСТ“ от Полска асоциация за превенция на наркотици са обучени 8 терапевти, лекар, медицински и друг персонал с опция за задължителна супервизия. Екипът разполага с всички необходими съпътстващи за успешно провеждане на терапията формуляри, анкети и карти, получени при проведените обучения.

Обучението на терапевтите за работа в Център „28 дни за да си чист“ е финансирано от създателите на Центъра със собствени средства.

Този начин на терапевтична помощ е насочен на първо място към хора, активно участващи в живота – работещи, функциониращи, имащи семейства, за да могат в рамките на 28 дни, в пълна дискретност и конфиденциалност да преминат през терапия и да се върнат отново в собствената си среда, за разлика от дългосрочни терапевтични програми /от 8 до 12 месеца/, работещи в България на този етап.

Това е шанс за по-добър или нов живот на хора, които не могат да си позволят за дълго време да напуснат семействата си и работата си. Преминаване през терапевтичен курс само за 28 дни не прекъсва трудовите ангажименти и участие в социалния живот.

Център „28 дни за да си чист“ ще реализира своята програма в хотел „Роял“, в Боровец. Хотелът се намира на 3 км от центъра на Боровец, разполага с просторни стаи и апартаменти, много обособени помещения за провеждане на индивидуални и групови терапии, големи тераси и външни площи, както и площадки за волейбол, тенис на маса и много други. Мястото изцяло отговаря на изискванията за провеждането на програма по метод „Минесота“.Терапевтична помощ по метод „Минесота“ е липсващо звено в лечението на зависимите в България. Да бъде положено начало на този проект е равносилно да се извърши революция в тази област в България.

От десетилетия България е една от малкото държави в ЕС, където интензивната терапия на зависимости няма стабилна основа и поради тази причина не работи. Наблюдаваме усилия в различни посоки, и дори тези усилия заслужават внимание и подкрепа от страна на държавата.

Център „28 дни за да си чист“ за терапевтична помощ по метод „Минесота“ до 2 години има възможност и капацитет да създаде мрежа от обучени за целта терапевти, които да се включват в работата с пациенти, преминали през терапия с цел подкрепа.

Един утвърден метод, който от повече от 70 години работи и се развива в САЩ намери своето място и в редица касови холивудски продукции като „28 дни“ със Сандра Бълок в главна роля. Да отидеш в клиника за лечение отдавна не е признак на слабост и повод за срам в Америка и Европа. Огромно количество звезди от световна величина споделят, че се подлагали на лечение на различни зависимости и това им е спасило кариерите им и живота.