Автор
Woman.bg

Мръсната околна среда влияе на пола на бебетата. Вижте как!

Замърсяването на околната среда влияе на пола на бебетата, които се раждат. До този извод достига ново изследване на Чикагския университет и Каролинския университет в Стокхолм. Според проучването излагането на определен вид елементи е променило съотношението между момченцата и момиченцата, родени от милиони майки в САЩ и Швеция. Учените установяват, че докато замърсяването с живак, хром и алуминий е свързано с раждането на повече бебета от мъжки пол, замърсяването с олово води до увеличеване на броя на бебетата от женски пол.

За целите на проучването е изследвана половината част от населението на САЩ (150 млн. души) и цялото население на скандинавската страна (9 млн. души). Освен замърсяването под внимание са взети и други фактори като нивото на стрес на родителите, бедността, престъпността и безработицата в района, дори температурите на времето. Близостта на семействата до фермите също играе роля, вероятно поради по-голямото излагане на химикали.

Публикувано в списание PLOS Computational Biology, проучването изследва населението на Северна Америка в продължение на повече от 8 години, а населението на Швеция - в продължение на повече от 30 години, така че данните са изключително изчерпателни.

При факторите, които оказват най-съществено влияние върху пола на бебето, като замърсяването с живак и близостта до промишлени предприятия, съотношението се променя с до три процента. Така например при население от 1 милион души това означава, че момичетата са с 60 000 повече от момчетата.

Иначе новият анализ установява, че токсичните замърсители значително увеличават броя на момчетата.