Автор
Весела Георгиева

Има три вида човешки ум, какъв е вашият

Умът обхваща познавателните и аналитични способности на човека. Теориите за неговото функциониране са наистина многобройни. Някои го разглеждат като аспект на душата – едновременно божествен и безсмъртен, свързващ човешкото мислене със самия неизменен принцип на реда на космоса.

Други приемат, че емоциите, като любов, омраза, страх, радост, имат по-примитивен или субективен характер и трябва да се разглеждат като различни от ума сам по себе си.

Има изследователи, които смятат, че различните рационални и емоционални състояния не могат да бъдат разграничени и имат обща природа и произход - затова всички те трябва да се разглеждат заедно като част от едно цяло, което наричаме ум.

И все пак, редица изследвания определят три типа умове. Към кой от тях се отнася вашият?

Променлив ум


Според психолозите, предимствата на хората с такъв тип ум са, че те оцеляват по-лесно в променящата се околна среда, пише Obekti. Липсата на емоционалност и болезнена привързаност към хора и предмети ги прави по-силни и по-малко уязвими. Те рядко преследват далечни мечти, в повечето случаи са реалисти и това им спестява разочарования.

Отличителни характеристики на променливия ум:

- Креативност, ентусиазъм и ангажираност липсват.
- Очакванията, стремежите и идеите на личността са копирани от други хора, а не продиктувани от собствените принципи и ценности.
- Няма установени позиции, мнението често се мени според ситуацията.
- Фокус на личността е постигане на контрол върху всичко.
- Наблюдава се склонност към еднократна употреба, т.е. днес може да бъде демонстриран интерес към нещо, който интерес лесно на следващия ден се прехвърля в друга посока.

Твърд ум


Според психолозите, хората с такъв тип ум са безспорни лидери. Те могат да подчинят всекиго на волята си и изпитват удовлетворение от ежедневните си дейности, дори работа, повече отколкото всеки друг. Те са постоянни и принципни.

Отличителни характеристики на твърдия ум:

- Склонни са към ясна съпротива, ако опитате да промените тяхното поведение, убеждения или мнение.
- Категорични в своите възгледи, дори да грешат.
- Имат ограничен набор от реакции и поведение.
- Притежават ниско ниво на адаптация към околната среда.
- Всичко, което е различно от тях, е неприемливо.
- Живеят по-скоро в миналото и го намират за по-добро от настоящето.Гъвкав ум

Предимствата на хората с гъвкав ум се крият във факта, че успешно съчетават всички процеси, подходи и стратегии, за да постигат успех в ежедневието си. Благодарение на уменията си, те се адаптират добре към сложната среда, в която живеем. Любопитни и продуктивни са, умеят да се вслушва в сетивата си. Благодарение на това те се радват на по-добро качество на живот.

Отличителни характеристики на гъвкавия ум:

- Хората с гъвкав ум са любопитни, прилагат чувство за хумор, творчество и обичат да опитват нови неща.
- Те имат много ясни ценности и собствено мнение, но същевременно са в състояние да приемат и нови гледни точки.
- Междуличностните им отношения са задоволителни, защото притежават умение за поставяне на граници и защото интерпретират правилно понятията за приятелство, любов и връзки.
- Живеят в мир със себе си. Те са способни да проявяват състрадание, съпричастност, прошка и уважение.
- Контролират успешно стреса и тревожността.