Автор
Теодор Муховски

Всъщност ние не умираме - ето какво се случва с душите ни: нова научна теория порази света

След смъртта, въпросът за това, какво се случва с душите ни, е една от най-загадъчните и дълбоко лежащи теми в различните религии, философии и култури по света.

Различните вярвания и учения предлагат разнообразни отговори и представи за това какъв е следващият етап след земния живот. Представяме някои от тях:

Реинкарнация

Вярването, че душата се прераждa в ново тяло, за да продължи своята еволюция и учение чрез последователни животи.

Рай и ад

В християнската традиция душите на праведните отиват в Рая, докато грешниците се изправят пред адското наказание.

Нирвана

В будизма душата може да достигне нирвана, което е състояние на освобождение от страдания и прераждания.Духовно сливане

Някои вярвания твърдят, че душата се слива с космическата съзнателност след смъртта.

Призраци и духове

В някои култури се смята, че душата остава тук като призрак или дух, които влияят на света на живите.

Помирение с природата

В някои индигенни вярвания душата се обединява с природата след смъртта.

Съдни ден

В християнската есхатология душите ще се съберат пред Божия съд в края на времето.

Полет към светлината

Някои хора, които са преживели клинична смърт, твърдят, че видели светлина и спокойствие.

Отмяна на индивидуалността

Веданта философията твърди, че душата се слива с безличното Брахман след смъртта.Зависи от добрите дела

В някои вярвания следващият етап зависи от добрите дела и поведение през живота.

Астрални пътеки

Някои учения говорят за пътуване на душата през астрални планове след смъртта.

Това е само кратък преглед на многостранните представи и теории относно следващия етап след смъртта. Всъщност, въпросът остава без ясен и единен отговор, което ни насърчава да се обръщаме към духовните и философски аспекти на живота, за да си поставим своите собствени въпроси и да открием смисъл в съществуването си.

Хората в интернет са смаяни, след като блогърката Джоли Моли изказа предположението, че може би никога няма да умрем истински и че светът е свършвал и преди, но просто не сме знаели за това.

Джоли говори много за устройството на нашия свят и хората от научна гледна точка в своите видеоклипове. Блогърката твърди, че може би никога няма да умрем в действителност. Просто съзнанието ни преминава в алтернативна реалност.

В този свят душата ни съществува без спомени за предишния живот в паралелния свят, с изключение на някои детайли, които понякога ни се струват "грешни".

Моли отбеляза, че ако теорията за квантовото безсмъртие, която предполага, че хората всъщност никога не умират, е точна, то човечеството е преставало да съществува много пъти поради апокалиптични събития. Например "астероидите, които са унищожили динозаврите" преди 65 милиона години."Ако квантовата теория за безсмъртието е вярна, вие просто ще се събудите в паралелна вселена, без да си спомняте, че току-що сте преживели апокалиптично събитие", казва Моли в едно от своите видеа.

Тя също така уточнява, че единственият намек за разбиране, че паралелният свят може да съществува, е "ефектът на Мандела". Това е явление, при което няколко души имат припокриващи се спомени, които противоречат на действителните факти.

В мрежата веднага започнаха да обсъждат това предположение и мнозина се съгласиха, че тази информация е доста плашеща. В края на краищата всичко това говори, че няма изход. Животът се повтаря, само че в различна форма.