Автор
Веселина Петрова

Полиандрия: или какво е една жена да има много мъже

Полиандрията или многомъжеството не е много разпространено, но се практикува. Среща се най-вече високо в Хималаите, на Тибетското плато. И е преди всичко форма на оцеляване в места, където ресурсите са ограничени. 

Под полиандрия се разбира, когато една жена има официален брак с повече от един мъж. Когато мъжете са братя - нещо характерно за доста от местата, където този феномен съществува, става дума за фратернално многомъжество. 

Като цяло това е рядко срещана форма на отношения и според специалистите е по-характерна за общества с по-прости социални структури, без особена изразени класи и сложни форми на управление. 

С други думи - полиандрия се практикува в изолирани селски общности в Хималаите - в Тибет, Непал, Бутан и части от Индия, както и по някои отдалечени острови. 

В Тибетското плато прехраната не е много, а плодородната земя е ценна. Основната причина за тези все по-рядко срещани семейства в Хималаите е липсата на земя в планинските райони. Хората в най-недостъпните и отдалечени райони постъпват практично. За да не се дели оскъдната обработваема земя между братята в едно семейство, всички те стават съпрузи на една и съща жена и така най-ценното остава в... семейството.

Ако всяко от момчетата създаде собствено семейство и трябва да издържа жена и свои деца, то трябва да получи част от земята. Така имотът се разпокъсва на малки парцели и изхранването става трудно занимание. 

Браковете се уреждат от родителите. Сватбата може да включва всички братя накуп, които заедно стават младоженци, но може и само един - най-големият, да се ожени. Останалите са бонус. Стават съпрузи, след като навършат 16. Най-възрастният брат е глава на семейството. Всички работят и всички са сексуални партньори на съпругата. Тя пък се отнася към тях по еднакъв начин, включително и в леглото.

Въпросът с децата на тези семейства в Тибет често се решава от жената - тя определя кое дете чие е. Може дори да не посочи кой е бащата, за да не провокира конфликти в дома. 

Проучване на антрополози от 2012 г. открива подобни практики и на други места по света. Полиандрията се среща сред общо 53 общности, всички от които или племена, които още оцеляват с лов и събиране на храни, или със земеделие. От тропиците в Южна Америка, през Африка до Арктика, пише webcafe.

Има дори случаи, например при някои инуитски общности, когато съпругът урежда втори мъж на жена си. Идеята е, че ако отсъства често от дома, има кой да се грижи за семейството и да пази дома. А ако жената зачене дете, то поне ще е от някого, когото самият съпруг е одобрил - и ще е от неговата кръв. 

Повечето мъже в семейството водят и до по-добро разпределение на труда - ако един се грижи за стадото, друг ще може да е на нивата, а трети - да пътува по търговски задачи - например за да разменя ориз за сол. 

Затова и някои учени смятат, че полиандрията не е нещо чак толкова необичайно и от историческа гледна точка тя вероятно е била по-често срещана в ранната история на човечеството. 

Тя не е позната в Европа по ред причини, една от които е, че тук въпросът с наследството е решен по друг начин. На много места на Стария континент правото на наследство е фаворизирало единствено най-големия син, което също е решавало проблема с разделянето на земята, макар и по различен начин.