#ForEveryYou

Открий своето модно Аз

#ForEveryYou

Открий своето модно Аз

Какъв е твоят доминиращ стил?

Общи условия

Правила на играта

"За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Организатор на играта "За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018 („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес www.woman.bg/ForEveryYou. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.woman.bg/ForEveryYou .

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт
www.woman.bg/ForEveryYou - платформа, разработена от Спортал.бг АД („Подизпълнител на играта“) специално за целите на играта.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на
14.09.2018г. до 23:59 часа на 26.09.2018 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта www.woman.bg/ForEveryYou.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
За да участват, потребителите трябва да отговорят на въпросите от персоналния тест за определяне на личния стил и да регистрират данните си на уеб страницата
www.woman.bg/ForEveryYou .

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, град, валиден имейл адрес и телефон, както и да потвърдят, че приемат настоящите Официални правила и са запознати с Политиката за поверителност на H&M.

След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 4 участници в присъствието на нотариус, които ще получат награда. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта и на официалната H&M Фейсбук страница на 28 септември след 15:00 часа.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M и Спортал .бг, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години нямат право да участват в Играта. За валидна се счита всяка регистрация на www.woman.bg/ForEveryYou , при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще бъдат избрани 4 победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда гифт-карта за пазаруване в магазин на H&M България и възможност за стайлинг съвети по време на пазаруването от моден инфлуенсър, представляващ една от четирите основни визии в кампанията. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят може да получи своята награда лично в централния офис на H&M в София или по куриер, на предварително предоставен от него адрес за доставка. Печелившият участник ще трябва да установи самоличността си при лично получаване на наградата. H&M не носи отговорност при повреди, забавяне или липси в случай на изпращане на наградите по куриер. Възможността за пазаруване с една от четирите модни блогърки, участващи в кампанията, е валидна само за магазините на H&M в гр. София. H&M не поема транспортни или други разходи, свързани с получаването на наградата. Печелившите имат право да се възползват само от гифт – картата за пазаруване в магазин на H&M България, ако нямат възможност или интерес към допълнителните стайлинг съвети.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информацията за получаването й.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата в Играта "За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018:

· 4 гифт-карти, всяка на стойност 400лв. за пазаруване в магазин на H&M България.

· Професионални стайлинг съвети по време на пазаруването от един от четирите модни блогъра, участващи в кампанията.

Картите-ваучер могат да бъдат използвани за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България. H&M не отговаря и не подменя ваучерите при загуба, кражба или повреждане. Изплащане на сумата по ваучерите в брой не е възможно. Ваучерите са валидни за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Ваучерите се представят на касата в магазина на H&M на територията на Република България. Сумата по ваучера ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по ваучера, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Стайлинг съветите по време на пазаруването се предоставят лично от моден блогър, представляващ един от четирите основни стила в кампанията:

o Бизнес – Денина Мартин

o Бохо – Мари Константин

o Парти – Валери Йорданова

o Небрежен – Евгения Джаферович

Пазаруването в компанията на една от гореизброените модни блогърки е възможно единствено в магазин на H&M на територията на град София в периода 1-6 октомври 2018г. След потвърждение от страна на печелившите дали ще се възползват от възможността за пазаруване със стайлинг съвети, H&M ще организира насрочването на удобен ден, час и място на пазаруване.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Защитата на личните данни е от голямо значение за H&M и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.

С участието си в Конкурса и приемане на тези Правила, Участникът дава своето съгласие за следното:

(1) Да предостави на H&M и Подизпълнителя име, фамилия, град, валиден имейл адрес, телефон за контакт за целите на Играта.

(2) Предоставените лични данни ще бъдат събирани, обработвани и предоставени на H&M от Подизпълнителя и според условията на подписаното Споразумение за обработка на данни, като H&M остава Администратор на данните за целите на играта: организация и провеждане на Играта и определяне на победител; обявяване на победители и осъществяване на връзка с тях; получаване на наградите; При предоставяне на изрично съгласие от страна на участника, неговите лични данни могат да бъдат използвани за изпращане на актуална информация и новини от H&M чрез седмичен моден бюлетин.

(3) H&M може да предоставя личните данни на трети лица в България или в други държави от Европейския съюз, с които H&M си сътрудничи, работи или има други отношения (в т.ч. дружества от групата на H&M) за целите, посочени по-горе. Например, предоставяне на списък с участници на нотариус за избиране на победители или предоставяне на списък с печеливши на Подизпълнителя, за да бъдат обявени на платформата на играта.

(4) H&M може да публикува лични данни (име и град) на победителите на интернет страницата на Играта и на други интернет страници, притежавани или ползвани от H&M, както и във всякакви медии по избор на H&М за целите посочени по-горе.

Личните данни ще се обработват и съхраняват от Подизпълнителя в рамките на периода на играта и до предоставянето им на H&M за избор на печеливши. След края на играта, Обработващият лични данни, гарантира, че няма останали при него Лични данни при.

H&M ще обработва и съхранява данните за срок от 45 дни, съобразен с целите на Играта и защитата на H&M от евентуални претенции на Участници или трети лица. След изтичане на този срок личните данни ще бъдат унищожени.

H&M събира, обработва, предава на трети лица и унищожава личните данни, събрани за целите на Конкурса съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. H&M осигурява и прилага адекватни мерки за защита на личните данни, които отговарят на законовите изкисвания.

Личните данни, събрани със съгласието на лицата за маркетинг цели, ще се обработват съгласно Политиката за поверителност на H&M, която можете да намерите тук.

Допълнителна информация за политиката на H&M за защита на личните данни може да бъде намерена на официалния сайт на H&M.

Шведската компания-майка, H & M Hennes & Mauritz AB, е лицето, контролиращо личните данни, които участниците предоставят, и следователно тя носи отговорност за тези лични данни по шведския закон за защита на личните данни (1998:204) и Директива на ЕС 95/46/ЕО. Българската компания Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД е администраторът на лични данни и обработва личните данни от името на компанията-майка. Предоставените лични данни се съхраняват в Европейския Съюз („ЕС“) и могат да бъдат предоставени на нашите филиали в групата H&M. Това означава, че тези данни, в някои случаи, могат да бъдат обработени извън европейската икономическа зона („ЕИЗ“). Във всеки отделен случай на прехвърляне на тези лични данни в страна извън ЕИЗ, съответният филиал на H&M ще гарантира прилагането на стандартните договорни клаузи, свързани с процеса за поверителност на данните, одобрен от ЕС.

Всеки участник има право да поиска информация за личните си данни, които Организаторът обработва. Ако данните на участника са неправилни, непълни или неуместни, той може да поиска информацията да бъде коригирана или премахната. За да поиска тази документация, участникът трябва да пише на: dataprivacy@hm.com. Участникът може да оттегли своето съгласие Организаторът да използва неговите данни за маркетингови цели по всяко време.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на Играта не носи отговорност за предоставени от участниците данни, включително за данни, предоставени в нарушение на правата на трети лица. Организаторът не носи отговорност, в случай че участниците нарушават правилата на Играта и в случай че с действията си накърняват права или законни интереси на трети лица.

Участниците носят пълна отговорност при евентуално възникване на нарушение на права във връзка с регистрацията, с която са участвали в Играта.

Всички разходи, възникнали за Организатора при въвличането му в евентуални спорове за нарушени права, следва да бъдат възстановени и за сметка на съответния отговорен участник.

В случай че Организаторът е уведомен за каквото и да е било нарушение на права от даден участник, той има правото да дисквалифицира участника от Играта.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства или в друга ситуация по преценка на Организатора. В тези случаи H&M не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Всички оплаквания по повод Играта трябва да бъдат изпратени на имейл адрес info.bg@hm.com не по-късно от 01.10.2018 г. Оплаквания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани от страна на Организатора.

Допълнителна информация

Допълнителна информация, свързана с Конкурса, може да бъде получена чрез запитване на e-mail: info.bg@hm.com или на телефонен номер 0800 300 12.