Какво ни вещаят линиите на дланта според Петър Дънов

27 декември 2021 | 00:20
27852
1
Снимка: Getty/Images
1

В наши ръце ли е съдбата ни или е определена предварително, като е изписана на дланта ни? Колкото и да сме се променили като начин на мислене и да сме надживели редица суеверия от миналото, подобни въпроси продължават да вълнуват човечеството дори днес. Хиромантията, или гледането на ръка, има невероятно дълга история, защото на тайнствените линии на ръката се е вярвало безрезервно от древността до миналия век. Дори Петър Дънов – един от най-големите мъдреци на предходното столетие и ярка фигура в българската история и духовна култура, отделя съществена част от своите трудове на значението на пръстите на ръцете и на съдбоносните линии, белязали човешката длан. На днешния ден през 1944 г. великият духовен водач си отива от този свят. Нека в негова памет си припомним някои от трудовете му, посветени на предричането на бъдещето по дланите на ръцете: 

„Който знае да чете по ръката, даже само по палеца може да разбере миналия и сегашния живот на човека“, казва Дънов в една от своите неделни беседи. „Всички вълнения и преживявания, които човек има, е невъзможно да не се отразят върху физическото му тяло и неговия живот. Мрачният, нерадостният, критичният поглед към живота, липсата на оптимизъм, радост и надежда очевидно съдействуват за съкращаване на жизнения път. Желанието за живот, пламенното разположение към него, вярата в неговия смисъл създават възможност за продължаването му. Всички тези състояния са способни да се отразят и да дадат промени по линиите на ръката“, казва още Учителя.

Според него линиите се делят на две групи: Главни, към които спадат ЛИНИЯТА НА ЖИВОТА, ЛИНИЯТА НА УМА, ЛИНИЯТА НА СЪРЦЕТО и ЛИНИЯТА НА СЪДБАТА, или както се нарича още САТУРНОВА. Всички други линии по ръката се приемат за второстепенни и оформят втората група. Главните линии изразяват основните качества и способности на човека. Те по-трудно се поддават на промяна. Докато второстепенните, благодарение на нашите усилия, могат да променят своя облик, могат да се появяват или да изчезват.

Ето какво казва още Петър Дънов: Колкото повече линии има даден човек по дланта си, толкова той е по-впечатлителен, по-дълбоко преживява всички събития, толкова и по-лесно се поддава на радостите и тъгите. Ако тези линийки минават предимно напречно (прекосяват ръката), тогава тази чувствителност се изразява в раздразнителност, сприхавост, избухливост - импулсивна натура. При такива ръце, общо взето, животът е по-кратък. Колкото по-малко линии има по дланите, толкова по-малко следи оставят преживяванията и ударите на съдбата върху човека. Той всичко преживява по-леко и с по-малко задържания.

Ако ръцете имат много линии, но четирите основни линии веднага бият на очи, ясно и добре очертани, дълги, с хубав червеникав цвят, това е добър белег и показва, че човек притежава ценни качества, на които може да разчита, прави добра разлика между главното и второстепенното в своя живот. Ако обаче, основните линии не са ясно и добре изразени, нямат голяма разлика от второстепенните, то такъв човек се блъска и лута из второстепенните проблеми на живота. Линии със слабо червен нюанс показват здраве. Червените линии показват пожертвователност и смела натура. Многобройни, дребни, разкъсани линийки по цялата ръка показват нервност. Колкото повече вертикални линии има по ръката, толкова животът на индивида е по-успешен и по-лек, с по-голям шанс. Колкото повече хоризонтални линии има по ръката, толкова повече пречки и затруднения ще има и ще трябва да преодолява в живота си този човек.Линията на живота - тя започва под хълма на показалеца и свършва долу, към началото на китката, ограничавайки отгоре Плутоновата област и след това Венерийния хълм. Когато линията на живота е ясна, гладка, без прекъсвания и острови, означава добро здраве и успехи в живота. Силно очертана, показва, че здравето и характерът обладават голяма сила и съпротива срещу лошите външни условия. Слабо изразена линия на живота показва слабо здраве и слаб характер. Когато е твърде тънка и неравна, показва слабо здраве и неуспехи в живота. Онези места, където линията на живота е по-широка, показват периоди на по-добро здраве и по-големи успехи в живота. Малки чертички, пресичащи линията на живота, означават болести. Широка и червена линия показва чувственост, грубост и здрава натура. Широка и бледа линия показва болезненост, често малокръвие, завист, лоши склонности. Ако по нея има бели точки, налице е подсилване на гореказаното. Дълга линия на живота показва продължителен живот. Къса линия на живота показва къс живот, но трябва да бъде такава и на двете ръце. Линия на живота, която постепенно изтънява и чезне, показва бавно угасване на живота. Острови по линията на живота показват затвор, болести, операция, изобщо - ограничения в изявите на живота. Линия на живота без каквито и да било клонки и разклонения показва скучен, еднообразен живот. Клонки нагоре по линията на живота показват материални успехи. Ако клонките са надолу, имаме материални загуби. Клонките към хълма на Меркурий показват успехи в науката и богатство, придобито чрез умение, сръчност, схватливост.

Ако клонката се докосва до линията на брака, казаното по-горе има връзка с женитбата.

Клонка към Лунния хълм показва далечни пътища, тесен контакт със заминали същества и интуиция. Кръст или звезда върху линията на живота показва опасност за живота поради злополука.

Линията на ума - Тя започва от или близо до началото на линията на живота и отива към Марсовия хълм, като очертава долната граница на този хълм. Тази линия характеризира умствените способности, направлението на мисълта. Тя разделя ръката на две части - горна, която дава израз на по-духовните качества в човека, и долна, даваща израз на по-материалните. Леко извита, силно и ясно очертана, дълга линия на ума, която отива към Марсовия хълм, показва добър ум, самообладание, ясна мисъл,пресметливост, умело използуване на средствата за постигане на поставените задачи, особено ако ръката е гъвкава и широка. Къса линия показва човек, на когото умът е заангажиран с тесен кръг задачи от практическо естество. Широка линия показва страхливост, озлобление. Тънка като косъм и дълга линия, показва лекомислие и променливост. Двойна линия на ума показва изключителни умствени способности, многостранен интелект, успехи в живота, но и двойствена натура, повече или по-малко загадъчен човек. Ако линията на ума започва от Юпитеровия хълм, показва твърде развито самолюбие, интелигентност, умствени сили, насочени предимно към издигане в общественото положение, придобиване на слава, жажда за власт. Ако началото на умствената линия е в Плутоновата област, показва свадливост, сприхавост.  Ако линията на ума се разделя на два клона, от които единият отива към Меркуриевия хълм, а другият - към Марсовия, това означава прекалена склонност, смелост и ловкост в комерчески операции. Ако линията на ума се разклонява, като единият клон отива към Марсовия хълм, а другият към Лунния, то при къси клонки показва разностранност, вживяване в положението на другите, характерно за психолози, артисти, адвокати.

Линията на сърцето - Тя определя емоционалния живот, сърдечните влечения, радостите и скърбите, които съпровождат човека (любовта), а така също и болестите на сърцето и бъбреците. Сърдечната линия започва от хълма на Меркурий, върви хоризонтално, насочвайки се към хълма на Юпитер. Най-добрата линия на сърцето е равна, ясно очертана, насочва се и високо се издига в хълма на Юпитер. Такава линия изразява богата, широка, дълбока и благородна изява на емоционалната природа на човека. Ако в края (в Юпитеровия хълм) тя се разклонява на тънки клонки, означава и много щастие и успех. Ако обаче линията навлиза в пръста на Юпитер, това говори за голямо честолюбие и гордост. Ако линията на сърцето вместо към Юпитеровия хълм се спуска към умствената линия, това е неблагоприятен белег и показва корист, сметкаджийство в чувствата, презрение към околните и към хората, с които има връзки, отмъстителност. Права сърдечна линия, която прекосява цялата ръка, показва жестокосърдечен, лош човек. Клонки в началото на сърдечната линия показват много любовни приключения. Липса на сърдечна линия показва лицемерие, безсърдечие, безбожие, липса на чувство за благоговение и почит. Ако линията на сърцето е тънка като конец, без каквито и да било разклонения, показва липса на съчувствие, топлота, сърдечност, оскъдна емоционалност.

Линията на съдбата - Тя характеризира съдбата, пътя на живота, промени в общественото положение на човека, както и насоките и интересите, които ще го вълнуват, а също и успехите и неуспехите в живота му. Линията на Сатурн определя и изразява твърдия стремеж на човек към постигане на ясно изразени цели и задачи в живота. Ако линията на съдбата е ясна, добре очертана, сравнително права, с нормална ширина, добър цвят (бледо червен), този човек ще има в живота си по-ясно поставена цел и задачи, които с усилия, напрежения и воля ще постигне и ще бъде най-после богато задоволен. Там, където няма линия на съдбата, в живота на такъв човек няма да има ясно изразени стремежи към постигане на някаква цел, задача и постижения. Пресичането на линията на живота от линията на Сатурн води до опасност от насилствена смърт - разстрел, обесване, отравяне, особено ако това пресичане е отразено и на двете ръце. Ако Сатурновата линия започва от Лунния хълм, имаме благоприятно изразен живот, изпълнен със стремежи към идейното. Ако линията на Сатурн започва от свивката на ръката (от областта на гривните), тогава човек ще притежава жизненост, сила в изпълнението на всяка поставена задача. Ако Сатурновата линия клони или завършва към хълма на Юпитер, роденият ще се стреми към високо обществено положение, даващо му възможност за власт, разпоредителност, жажда за богатство. Това показва също и голям шанс в живота - при трудности винаги ще му дойде на помощ нещо непредвидено - „спасяващата ръка". Ако линията на Съдбата започва от линията на ума, показва успехи в късния период на човешкия живот. Ако линията на Съдбата започва от линията на Сърцето, показва спокойни времена едва след 40-годишната му възраст и пътят на живота му ще бъде подпомогнат от другия пол, т.е. ще бъде под чуждо влияние. Змиевидна линия на Съдбата показва много промени и неприятности в живота. Разкъсана Сатурнова линия показва промени в съдбата, в условията на живот, в професиите, службите, в брака. 

Четете още: Дължината на пръстите ви издава

Още по темата

Коментари

1 вещаят проклятие и ад
  27 декември 2021 | 09:09 отговор
 

Второзаконие 18:"10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе."

 

Добави Коментар

Най-четени