Анкета

Вие каква сума отделяте преди началото на учебната година?