Дори не предполагахме колко мъдри са дивите животни, но се оказа, че от тях наистина може да се научи много за интимния живот.

Ето и следващия добър пример от обитателите на дивата природа:

"Нашата песен"

Мексиканските безопашати прилепи издигат любовните песни на животните на ново ниво. Учени в Тексас са дешифрирали цвърченето, жуженето и крясъците им като срички и фрази, използвани от мъжките, за да привличат женските и да отблъскват конкуренцията.

Едва доловими за човешкото ухо, тези звуци се използват в различни комбинации по време на ухажване и напомнят текст на песен.

Пандите също имат своя „любовна песен”. Мъжкарите използват разнообразни изразни средства: крясъци, сумтене, лай, пищене, ръмжене и рев, когато търсят своята партньорка.

Женските животни от вида също използват подобна система за комуникация, която, освен всичко друго, дава информация за тяхната възраст. И за разлика от някои знаменитости днес, те никога не лъжат за годините си.

Поуката? Общуването между двата пола и при хората използва различни канали за комуникация и това е една от вълнуващите страни на любовта.

А и, както знаете, всяка двойка си създава свой собствен език, който се гради на интимни преживявания и шеги и обикновено е неразбираем за околните.

Има и още една добра новина от света на пандите: младите мъжкаи всъщност предпочитат по-възрастни партньорки, защото те са по-изкусни съблазнителки. А това определено може да важи и за хората.