Гримът е онази част от живота ни, на която е отредено да създава красота, да подчертава очарования и разочарования, качества или недостатъци, да „спори” с възрастта, да създава образи и характери...

Гримът живее в своята „статична променливост”, в която си взаимодействат тенденции, модели, методи, наука, представи и изкуство.

Без повече излишни приказки. Фотографът Стенли Патзолд представя още една гледна точка над макиажа и влиянието му над визуалните ни възприятия.