Независимо дали познаваме гимназиални ученици, които спят по 9 и повече часа на вечер, в момента това е препоръчителното количество, което експертите посочват.

Ново изследване от университета Бригам Янг (Brigham Young University) обаче е установило, че децата на възраст 16-18 години се представят по-добре в училище, ако спят с по два часа по-малко от препоръчваните 9.

Това изследване е първото от цяла серия, посветена на съня и влиянието му върху здравето и образованието. Изненадващо, но настоящите препоръки са базирани на резултатите от проучване, в което на тийнейджърите им е било казано просто да спят, докато не се почувстват удовлетворени и отпочинали.

Ако същият метод се използва и за определяне на препоръчителното количество храна, което да яде човек на ден, това значи да затворят някого в добре зареден склад и да го оставят да яде, докато не е напълно задоволен. А това някак не е правилно.В новото изследване учените са се опитали да свържат съня с представянето на учениците в училище и продуктивността им на работа там.

Анализът е направен върху представителна извадка от почти 2000 ученици и сочи за наличието на силна връзка между количеството сън, което те получават, и резултатите им на стандартизираните тестове.

Повечето сън не винаги значи по-добри резултати. Това не значи да оставяме учениците недоспали, но, според експертите, правилното количество сън намалява с възрастта:

- оптималното количество за 10-годишните е 9 - 9 1/2 часа на вечер;
- оптималното количество за 12-годишните е 8 – 8 1/2 часа на вечер;
- оптималното количество за 16-годишните е 7 часа на вечер.

Тези цифри не са толкова критика към учениците, които обичат да си поспиват по 9 и повече часа всяка вечер, колкото към тези, които имат твърде претоварен график и спят по 5 1/2 - 6 часа. Но все пак, що се отнася до постиженията в училище, най-добрите ученици не спят до късно, особено когато имат занимания извън училище или часове от рано сутрин, пишат от zdrave.bg