Демографи от Лондон и Осло установиха, че независимо от стреса, свързан с родителските задължения, децата в семейството са фактор, който удължава живота на хората.

Учените анализирали биографиите на 1,5 млн. норвежци на възраст от 45 до 68 г., проучили 60 хил. смъртни случая и се опитали да установят връзка между образованието, семейното положение, наличието на деца и продължителността на живота.

До момента са правени проучвания единствено за връзката между майчинството и смъртността. Например, рискът от смърт при майка на две деца е с 50% по-нисък отколкото при бездетни жени от същата възрастова група.

Новото изследване показва, че ефектът на родителството се проявява и при двата пола, пише health.bg

Рискът от смърт при бащите е с 35% по-нисък, отколкото при бездетните мъже.