Автор
Ева Григорова

Разходите ни набъбнаха на над 800 лв., за какво харчим най-много

Животът в България и по света става все по-труден. Инфлацията е рекордна и изяжда всичките ни спестявания. Въпреки, че средната заплата се вдига, тя не може да компенсира растящите цени на хранителните стоки и услугите.

През третото тримесечие на 2022 година доходите на българското домакинство са се завишили чувствително. На фона на това нарастването на разходите от хазната се движи със същите стремглави темпове, отчитат от Националния статистически институт.

В края на месеца, ако си направим елементарен бюджет излиза, че консумацията ни коства средства, по-големи от увеличението в заплатите ни.

През месеците юли, август и септември средностатистическото българско семейство е харчило най-много за храна. Разходите за продоволствената сигурност са скочили с над 200 лв., достигайки до 1392 лв. или 30 на 100 от бюджета. Следващо сериозно перо е издръжката на жилище, ведно с разходи за вода, енергия и газ – 15%. В това направление разходите са скочили от средните 485 до 669 лв. за домакинство. По-сериозен ръст се отчита и с харчовете за транспорт и здравеопазване – съответно 70 и 60 лв., предава Флагман.

Вижда се, че за третото тримесечие, сравнено със същия период на миналата година, се отчита повишение от 864 лв. в общите разходи на семействата. Тази цифра надвишава дори минималната работна заплата за страната към 2022г., която е 710 лв. Увеличението в харчовете е по-голямо и от ръста на приходи, който за сравнявания период са скочили 816 лв.Що се касае до постъпващите в хазната на семействата средства, НСИ отчита ръст при общия брутен доход, който пред месеците юли-август-септември е стигнал до 4691 лв. С над 200 лв. са скочили приходите и от пенсиите (от 557 на 801лв.), което е ръст от 44%, отчита института, а доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 53 лв. (с 32.1%).

Забелязваме още, че скок има и в изтеглените спестявания, който бележат ръст от 185 лв. към 307лв. за домакинство.

Пресметнато според индивидуалните средства, средно общият доход на лице от домакинство е 2 346 лв. и нараства с 21.1% спрямо същия период на 2021 г. Националния институт е на мнение, че общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие (2 239 лв.) се увеличава с 23.8 % спрямо същото тримесечие на миналата година.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:- Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 539 на 675 лв. (с 25.3%);
- Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 74 на 87 лв. (с 18.2%);
- Разходите за облекло и обувки нарастват от 62 на 69 лв. (с 10.2%);
- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане
на дома) се увеличават от 315 на 426 лв. (с 35.1%);
- Разходите за здравеопазване нарастват от 106 на 138 лв. (с 29.9%);
- Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 198 на 248 лв. (с 25.0%);
- Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 121 на
149 лв. (с 23.7%);
- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 234 на 255 лв. (с 9.0%).
На този фон се забелязва, намаляване в потреблението на повечето основни хранителни продукти. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.0 на 18.6 кг и на плодове - от 20.1 на 19.1 килограма.Увеличава се обаче потреблението на месни произведения - от 3.7 на 3.9 кг и на зеленчуци - от 25.8 на 26.1 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца.

Обобщено, за българите животът става все по-труден, като тепърва се очакват сметките за парно или газ с настъпващата зима. Все повече хора посягат на спестяванията си само за да могат да живеят. Доста хора се лишават от почивки и заведения, защото просто не им достигат пари. Най-трудно е за хората с кредитите и заеми. Често пъти се налага отново да взимат кредит, за да погасят задълженията си по предишния.Четете още: Преди години Черният петък е бил наистина черен, днес е просто повод за разпродажби и харчене на пари