Българско училище, проектирано и построено преди близо век от италианци в село Осоица, постигна огромно международно признание. След като беше реставрирано и отново отвори врати под името "Космос" с висококвалифицирани наши и чуждестранни преподаватели, то получи официален статут на Cambridge International School. От тази есен школото, което преди сто години е образовало децата в селата около София, ще проправя пътя на учениците към знанието и успеха в силно конкурентния, глобален свят.


Училището в Осоица получи акредитацията си след оценката и одобрението на експертите от Cambridge Assessment International Education (CAIE), част от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Тя му дава възможност да предлага най-качественото академично образование, да обменя опит с други престижни учебни институции и да предоставя шанс за реализация на своите възпитаници във всяка точка на планетата.

От новата учебна година екипът на "Космос" ще обучава учениците от предучилищна възраст до 7 клас. Вдъхновяващата сграда от 30-те години, приятелската атмосфера и прекрасната природа на Осоица събуждат приключенския и изследователския дух на децата, а опитните преподаватели ги мотивират да израстват и да се стремят към нови постижения.

"Вярваме, че всеки ученик има потенциал да проправи свой собствен път. Нашата цел е да подкрепим децата да развият своите уникални способности. Насърчаваме естественото им любопитство и култивираме любовта им към науката, като им предоставяме инструментите и уменията, необходими, за да успяват и да бъдат щастливи. Светът е източник на неограничени знания и вдъхновение, и ние се стремим да подготвим граждани на света, които не само да бъдат конкурентноспособни, но и да живеят в уважение и толерантност", казва Татяна Захариева, творчески директор на ЧОУ "Космос".


Училището в Осоица успешно съчетава международната програма на Кеймбридж с елементи от програмата на МОН с акцент върху българския език, математиката, историята и географията. При този модел на обучение учениците получават както българска диплома за завършен 7 клас, така и международен сертификат Cambridge Lower Secondary, който им дава възможност преминават лесно в образователните програми на всички международни училища и колежи по света.

Кратка история на училището в Осоица:
- През 1926 г. кметът Димитър Комитов взима кредит от Народната банка на България на стойност 1 200 000 лева срещу местната гора – 36 000 дка. Италиански архитект прави проекта на училището. Първите строители също са италианци. Местните хора помагат като доброволци. Училището е построено за 4 години и е готово през 1930 г. В една от двете кули е вграден часовников механизъм, а в другата - камбана, която е възстановена.
- През 1930 г. училище „Асен Златаров” е открито за учениците от 1-ви до 7-ми клас с оборудвани кабинети по физика, химия и биология, и паралелки от 30 до 35 ученици от селата Осоица и Саранци.
- През 1955-1957 г. Министерството на образованието обявява училището за най-доброто в страната по отношение на учебния процес, материалната база и дисциплината.