Автор
Веселина Петрова

Ето кой български град попада сред най-древните градове в Европа

Знаехте ли, че Пловдив е един от най-древните градове не само в Европа, но и в света? Пловдив е град на над 8000 години, чието минало може да се проследи от праисторията до наши дни. 

Той е сред най-древните постоянно обитавани градове в света. Запазени и консервирани са древни паметници като античният театър, римският одеон, агората (римския форум), римския стадион, късноантична сграда „Ейрене“, епископската базилика, малката базилика и други.

Гръцката столица Атина е обитавана от хора без прекъсване поне от 7 хиляди години. 

Патра, Гърция, е основана през XI век. По време на римската епоха се превръща в основен център за търговия. 

Аргос, Гърция, е обитаван още от времето на късния неолит, като са намерени находки от преди 7000 години. Оттогава селището е обитавано без прекъсване на едно и също място. 

View post on Instagram
 

Задар, Хърватия, пък е населяван още от късната каменна епоха. Преди тук да се заселят илирийците, районът е обитаван от средиземноморска индоевропейска култура. Като селище, Задар се оформя през 9 век пр.н.е., пише Дарик.

Лисабон, Португалия, е сред най-старите градове в Европа и втората най-стара европейска столица (след Атина). Той е политическият, икономическият и културният център на страната. 

Кадис, Испания, е наследник на древния Гадес. Той е най-старият съществуващ град в Западна Европа, като се приема, че е основан през 1104 г. пр.н.е.