Общи условия


Онлайн игра

Masterhack – един съвет от мен”

Официални правила на онлайн игра

 

Период: От 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. Включително.

1.      Организатор: "Спортал.бг”АД ЕИК 200818004 със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Изток, ул. Николай Хайтов №3.

2.       Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на "Спортал.бг”АД, свързани компании, както и членове на техните семейства.

3.      Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на страницата на : "Спортал.бг”АД  - https://woman.bg/masterhacks. Участниците се регистрират за участие, избирайки верен отговор от предложените отговори на поставен въпрос.

4.      Награди:

4.1.  10 подаръчни комплекта включващи – престилка за готвене и 2 кутии чай от Ahmad tea. Ще бъдат изтеглени и обявени на 30 ноември 2021 г.

4.2.  10 подаръчни комплекта включващи – бутилка балсамов оцет, бутилка екстра върджин маслиново масло и оливерник. Ще бъдат изтеглени и обявени на 30 ноември 2021 г.

4.3     5 подаръчни комплекта за пица - уреди за рязане и сервиране предоставени от София Мел. ​Ще бъдат изтеглени и обявени на 30 декември 2021 г.​

4.4     2 броя блендер Gorenje B5021LBW - предоставен от Woman.bg

4.5    2 броя ГОФРЕТНИК ROHNSON R-268 - предоставен от Woman.bg

4.6    2 броя тостер GORENJE T900LBW  - предоставен от Woman.bg

4.7    2 броя пасатор GORENJE HBC564QW - предоставен от Woman.bg

4.8     2 броя миксер PHILIPS HR3745/00  - предоставен от Woman.bg

4.9     2 броя кана за пречистване на вода AQUAPHOR COMPACT KETTLE 2.4L GY - ​предоставен от Woman.bg

4.10     2 броя електрическа кана 1.7л - ​предоставен от Woman.bg

4.11    1 брой кулинарна книга "Готви умно" с послание и автограф от авторите - предоставена от Goodlife.bg

5.      Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

5.1.   Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са коментирали под публикацията.

5.2.   Томболата с печелившите ще бъде теглена, както следва на:

5.2.1.     30 ноември 2021 г.

10 подаръчни комплекта включващи – престилка за готвене и 2 кутии чай от Ahmad tea.

10 подаръчни комплекта включващи – бутилка балсамов оцет, бутилка екстра върджин маслиново масло и оливерник.

5.2.2    04.01.2022 г.
5 подаръчни комплекта за пица - уреди за рязане и сервиране предоставени от София Мел
2 броя блендер Gorenje B5021LBW - предоставен от Woman.bg
2 броя ГОФРЕТНИК ROHNSON R-268 - предоставен от Woman.bg
2 броя тостер GORENJE T900LBW - ​предоставен от Woman.bg
2 броя пасатор GORENJE HBC564QW - ​предоставен от Woman.bg
2 броя миксер PHILIPS HR3745/00 - предоставен от Woman.bg
2 броя кана за пречистване на вода AQUAPHOR COMPACT KETTLE 2.4L GY - предоставен от Woman.bg
2 броя електрическа кана 1.7л - ​предоставен от Woman.bg
1 брой кулинарна книга "Готви умно" с послание и автограф от авторите - предоставена от Goodlife.bg

 5.3.   Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на : "Спортал.бг”АД - https://woman.bg/masterhacks .  на 30 ноември 2021 г.

5.4.   Ще бъдат изтеглени 10 броя победители и равен брой резерви (10 броя), в случай че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

5.5.   Организаторът се задължава в срок до 1 работeн ден от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях и-мейл.

5.6.   За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 3 работни дни да върне отговор, като предостави следните данни: три имена; имейл адрес; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата.

5.7.   Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка  от него 4 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш;

5.8.   Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена, грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата;

5.9.   Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност

5.10.  Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

6.      Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

6.1.   Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

6.2.   Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.

6.3.   Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.

6.4.   Са служители на Организатора или свързани компании.

7.      Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

8.      Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на https://woman.bg/masterhacks

9.      Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https://woman.bg/masterhacks . Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът СПОРТАЛ.БГ АД, с ЕИК 200818004 да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти.

10.  С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Facebook страницата на СПОРТАЛ.БГ АД на адрес https://woman.bg/masterhacks Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

със съдействието на: