Любовта в живота на български писатели

27 февруари 2013 | 08:30
4016
0
0

Новата книга на Емилия Каменова „Страсти и неволи“ проследява онези често премълчавани изживявания, съпътстващи личния живот на писателя и откриваеми като нюанси и детайли в неговите книги.

Интимните вълнения на Иван Вазов, дневниците на писатели като Светослав Миларов, Кирил Христов и Николай Хайтов, за които може да последва смъртна присъда, гръмогласен скандал или докосване до сагата на поредното българско поколение, са едно документално повествование за съдбата на твореца, разкриващо и литературната панорама, и духа на времето.

Обхванатият период е от граничните години на Освобождението до съвременността. Заедно с автори, намерили своето място в Канона, други – приживе радващи се на голяма популярност, се разкриват и най-нови имена, които отстояват мястото си под литературното небе. Всички изпитват своите страсти и неволи и всички желаят да бъдат познати и признати.

Откъс

* * *

ПАТРИАРХА – ЕДИН ИНТИМЕН ЛЕТОПИС

Житейското начало на Вазов тръгва от Сопот и се свързва с идеализация - родителите, братята и сестрите, уютът на дома, потъналия в зеленина двор, усещането за духовна приютеност. Той вече е заявил, че ще пише “песни свободни”, а не “песни любовни”, но все още е далече от мисълта какви посоки му предстои да измине. После Сопот е опожарен и идва редът на неочаквано бързата социализация. Историята определя дневния ред, а личността вписва себе си в хода на промените. За Иван Вазов личният път се припокрива с историческото битие на народа, за да добие окончателното си изражение в стихове, оди, поеми, разкази, пътеписи, романи и драми непрекъснато разказващи за исторически устреми и прекършени пориви.

България закъснява в своето историческо развитие. Избухва Априлското въстание, издевателствата върху надигналите глава хора са страшни, но е страшна и другата истина – мнозинството от народа не въстава, мартирологът на мъчениците за свободата е в сложни отношения с каталога на предателите. Освободителната война героически се изстрадва, но остава болката, че дошлото ново време е дар.

От този момент всичко се прави каквото трябва да бъде, но желаният резултат никога не идва и се отлага за бъдещето. Приема се модерна конституция и погледът е устремен към Европа, но обществото не е дорасло за нея. Избира се княз, детронира се, прави се контрапреврат и се появява силната фигура. Междувременно разделената страна е постигнала съединението си, победила е във война, обявена от братята сърби. Същата тази силна фигура трябва да разреши проблемите. Наричат Стамболов диктатор, но той взривява един от стереотипите на националното поведение – чакането. След като новият княз на България е достатъчно стабилизиран, Стамболов трябва да умре. Стопанският напредък продължава, княз Фердинанд става цар и независимостта на България е призната. Приетите знаци на прогреса, които са критерий за Европа, много бързо намират своето място в България – комуникации, здравеопазване, образование, кино, радио, библиотеки, театър, открит с национален скандал, но действащ до ден-днешен. Всички са строители на следосвобожденска България, но зад гърба на мнозина се казва, че са рушители. Има възможности за демократично управление, но като цяло ги няма личностите, подготвени за това. Оттук обвиненията за политическо невежество, корупция в стопанската сфера и разминаването между творческите поколения ражда атмосфера на хронично противопоставяне, скривано зад маската на разбирателството, докато се стигне до поредния провал. На този фон мечтата за Македония вълнува, като е съпроводена с много изстрели и вълнуващи творби. И настъпва времето на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, които изцяло преобръщат усилията България да намери своето място в стопанския живот на Европа, в една или друга степен да бъде фактор на стабилността. Безброй пъти е повтаряно за спечелените битки на бойното поле и проиграните възможности при преговорите. Европа също вече не е същата – Октомврийската революция в Русия помита цял един свят, идва краят на Австро-Унгария, появява се Ваймарската република, през 1920 г. Кемал Ататюрк сформира временно правителство със седалище Анкара и наближава окончателното сбогуване с Османската империя.

На всичко това Вазов е свидетел. Той страда със своя народ и в миговете на най-голяма национална скръб пише стихотворенията, обединени със заглавието “Не ще загине!” Малко преди това е написал “Люлека ми замириса”, защото след като изцяло е слял биографията си с националната история, е решил да разкрие онова, което е било другата, скритата сюжетна лиия на неговия живот. Създаден от обичащи се родители, обграден с любов, съпровождан от неизменната закрила на своята майка, той е патриархалният човек, съобразяващ се с родовите повели. Едновременно в него непрекъснато звучи гласът на другия Вазов, който страстно обича, горчива изстрадва разделите, къса любовни писма перифразира френски романтици и пише стихове, посветени на Нея, за момента единствената и неповторимата. Опитваме се да си го представим, когато отговаря на въпросите от анкетата на проф. Иван Шишманов. Вазов е 45-годишен – “и нещо си...Уви!”. По ужасяващ провинциално-фамилиарен начин често се обръщат към него с “дядо”, той още не е написал “Триндафилите”, но споделя, че това са за него най-красивите цветя. Стигаме до въпроса:

Кое е, е според вас, шедьоврът на природата? – Хубавата жена.

Всичките жени, които вълнуват сърцето на Вазов са хубави, умни, интригуващи.

КАТЕРИНА

Родния си дом Иван Вазов нарича “това мило гнездо”, “това малко светче”. В него му е писано да изживее първите си големи любовни вълнения, като много внимава да не бъде разкрит. Тогава е деветнайсетгодишен, тя наближава тридесетте. По-късно той ще сподели, че е обичал все женени жени, но прави впечатление, че това са отношения, които не са ориентирани към традиционното развитие – няма я нагласата за брак, а по-скоро се изживява сладостта на връзката такава, каквато е. Тя се казва Катерина, Вазов държи да уточни, че е “покръстена еврейка”, а мъжът й Васил Кьорооглу, я е “грабнал” от Солун, като сам, оставайки да работи във Влашко, е поверил грижата за нея на родителите си. Година и половина е необходима на младия Вазов, докато се реши с фалшивия претекст, че ще й чете писмо от нейния мъж , да разкрие чувствата си. Почти няма изследовател на писателя, който, обърнат към житейския му път, да не цитира нейната фраза, слагаща началото: “Иванчо, като ме обичаш ти – и аз ще те обичам. Но сега нашите са на двора, и аз отивам на баня. Ела довечера да си поприказваме повече...”

Историята продължава цяла година и безметежността свършва, когато Катерина трябва да изпълни волята на мъжа си и замине при него във Влашко. Раздялата, по думите на Вазов, е “раздирателна”. Едно от възможните житейски решения е романтичната интерпретация и в романизираната биография на Драган Тенев “Животът на Вазов” се следва точно този модел. Разгърната е цялата история на мъчителното осъзнаване, че се слага завинаги край на изживявания, които са правили и двамата щастливи. По това време Вазов е под влиянието на Парни, като е провокиран от съчетанието между епикурейски и елегични нотки в поезията му. В годините той никога няма да се дистанцира и от Юго – ще го откриваме като настроение, художествена атмосфера, цитат, мото. Пак в същия порядък на интереси – Вазов чете много руска поезия – Лермонтов, Пушкин, Фет, но чете и Гьоте, което прозира от текстовете му. След години ще сподели пред проф. Иван Шишманов, че се срамува от тези свои интимни стихове, като ги нарича “цинични неща”. За известни детайли от написаното изследователите стигат до недвусмислени оценки: “свободен превод” /В.Вълчев/, “побългаряване” /П. Христофоров/, като някои от тези твърдения предизвикват съответно несъгласия1. Стихосбирката “Майска китка” съдържа стихотворения, писани през 1874 г. в Сопот, но публикувана през 1880 г., тя вече поема и резервите на Вазов. Въпреки това “раят” е постигнат и той непрекъснато държи да подчертае волността на чувствата си и удовлетворението от тях:

Без любов и в самий рай

може мъчно да се трай.

Когато стига до популярния финал, е предизвикателен и държи да назове името на любимата – все още не е дошло времето на мистификациите:

Този рай чуден днес при Рина

в тоя свят го имам веч.

/”Де е моя рай”/


Духът на времето и незрелостта на младостта, но отново насочени към Катерина, прозвучават в стихове като “Стаята” още с трогателното встъпление “Ето стаята любезна..”, след което много последователно се изреждат знаците на любовното дирене:“алабастрени гърдици”,”корсета безполезни”, нейната главица”.

На Катерина са посветени много творения, но те, както и други стихотворения, изгарят при опожаряването на Сопот, като, разбира се, съхранените се превръщат и в личен, и в поетичен летопис.

Стихотворението “На непознатата девойка”2 е от този период и е интересно като проява на спонтанността на Вазов при срещата с красотата и младостта. В Карлово се поставя най-обичайната за епохата пиеса “Многострадална Геновева”, а той е впечатлен от Елена Божинова и още същата вечер пише стихотворение за нея. Устремът, но и липсата на редакция, се откриват веднага. Римуват се “момиче” – “кокиче”, “златни” – “приятни”, за да се премине към откровението за нейните “ненки страстни”, които той иска да погали. Може да се припомни, че в ранната поезия на П.Р.Славейков също прозвучават откровения от рода на “Бели ненки аз милея...” , с които се плаща дан не само на младостта, но и на предизвикателното усещане за волност, на което Възраждането вече е дало ускорение. В стихосбирката “Майска китка” звучи гласът на младостта, която се опиянява от любовната взаимност, а чувственото изживяване непрекъснато заявява за правата си. Същевременно е явно желанието светът, нищо че е малък, да не научи за тези трепети. В “Предпазване” трогателно-наивно звучат напътствия към любимата как да прикрива чувствата си, въпреки че накрая сам заявява, че не може да следва тези съвети. Проблемът как обществото приема една подобна връзка още от тези първи стихове вълнува поета.

Любомир Стаматов в книгата си “В интимния свят на Иван Вазов”3 насочва вниманието към отношенията на Иван Вазов с неговата хазяйка в Русе, чието име е Иванка. В своя труд Любомир Стаматов нееднократно се позовава на публикуваните от Илия Тодоров “Неизвестни страници от анкетата на Ив. Д. Шишманов с Вазов”. Благодарение на това може да се проследи какъв път е изминат от веднъж заявеното отношение към отминалото и последвалите корекции. Във времето, към което сме обърнати, поетът работи в канцеларията на ген. Акимов. Отношенията с хазяйката явно преминават в сферата на интимното, въпреки че в познатото издание на анкетата пред проф. Шишманов не се появяват подобни откровения. В стихотворението “Иванка” поетът търси начин да я защити от явната непримиримост на околните, разбрали за близостта им, като я съветва да не слуша “хорски думи ядовити”. Може да се обобщи, че моделът на напътствието често прозвучава в “Майска китка” – откроява се и гласът на майката, който, както е известно, доминиращо звучи и в живота на Вазов, какво трябва да търси младият мъж у момите – стихотворението “Майчин съвет”.

Но ние започнахме с Катерина. Тя се оказва жената, която не само вълнува душата на младия Вазов, но провокира и музата му. Най-важното за това време от неговия живот е, че той искрено споделя чувствата си, съхранява ги в слово и е далече от мисълта да спотаява съкровените си изживявания.

„Страсти и неволи“
Автор: Емилия Каменова
Цена: 14,95 лв., Стр: 480
Издателство: Хермес

Още по темата

Коментари

Добави Коментар

Най-четени

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.