Ново проучване показва, че при децата, които дори само са ставали свидетели на домашно насилие, се наблюдава изоставане в развитието на мозъка в последствие.

Съвместно изследване на Университета Харвард и японския Университет Кумамото показва, че не е задължително хлапетата да са жертви на физически тормоз, за да имат проблеми в развитието.

В експеримента участвали хора на възраст между 18 и 25 години. Част от тях били свидетели на сцени на насилие в семействата си между 3-тата и 17-тата си година. Случаите на тормоз били класически – агресивно поведение от страна на бащата към майката.

На всеки от доброволците била направена магнитно-резонансна томография на мозъка. Резултатите красноречиво показали, че при свидетелите на домашно насилие обемът на областта в дясното полукълбо, отговаряща за обработката на зрителната информация, бил с 20,5% по-малка, отколкото при тези със спокойно детство.

Учените установили още, че при участниците, присъствали на жестоки сцени като малки, в същата зона се забелязвало по-силно кръвообращение, което е сигурен знак за свръхчувствителност в зоната.

Това предизвиквало по-силно нервно напрежение, а в комбинация с още някои нарушения в мозъчните функции предизвиквало по-слаба памет и затруднена концентрация.

Въз основа на тези изводи специалистите предупреждават, че малчуганите, отглеждани в проблемни семейства, са не по-малко застрашени от невръстните жертви на насилие.