Направете си малък психологически тест за опознаване на човека с помощта на геометрични фигури, предложен от Бернар Вербер в книгата му "Империя на ангелите".

1. Разделете лист хартия на шест квадрата. В първия нарисувайте кръг, във втория - триъгълник, в третия - стълбичка, в четвъртия - кръст, в петия - квадрат, в шестия - цифрата "3", обърната като буквата "м".

2. Допълнете всяка геометрична фигура така, че да се получи неабстрактна рисунка. След това до всяка рисунка напишете прилагателно.

3. Когато задачата е изпълнена, разгледайте рисунките, като имате предвид, че:

Рисунката около кръга означава как човекът вижда самия себе си.

Рисунката около триъгълника - как той си представя отношението на другите към себе си.

Рисунката около стълбичката - как той се отнася към живота като цяло.

Рисунката около кръста - как той вижда своя духовен свят.

Рисунката около квадрата - как се отнася към семейството.

Рисунката около обърнатата тройка - как се отнася към любовта.

Източник: margaritta.dir.bg