„Кама сутра“ е най-древният известен трактат за любовта, в който са събрани знанията, уменията и мъдростта на хиляди интимни двойки!

Тази безценна книга е написана от Ватсяяна, индийски мъдрец, живял през ІІІ-ІV в. от нашата ера.

„Кама сутра“ съдържа 35 глави, разпределени в 7 раздела, като всеки един е написан от специалист в съответната област. Частите са озаглавени по следния начин:

Увод (4 глави) – за любовта като цяло, за значението й в живота на хората и за класификацията на жените.

За сексуалното сливане (10 глави) – дълбок анализ на целувките, различните любовни игри, оргазъма, сексуалните пози, оралния секс, парафилията, както и ситуацията на любовния триъгълник (тройка от съпруг, съпруга и любовницата на съпруга).

Как се намира жена (5 глави) – описания на ухажването и сватбата.

За жената (2 глави) – уточнява как трябва да се държи една съпруга.

За жените на другите (6 глави) – текстът е насочен основно към прелъстяването.

За проститутките (6 глави).

Как да очаровате околните (2 глави).Интересно е, че в Индия често на момичетата и жените се подаряват книги, подобни на „Кама сутра“, които да им помогнат да се разкрият сексуално и да натрупат опит в тази чувствена област.

Днешно време „Кама сутра“ несъмнено е най-известната в света книга с учения за любовта. Самото име на трактата дотолкова е навлязло във възприятията ни и ежедневния ни език, че под „кама сутра“ разбираме изискани и изтънчени сексуални отношения. Често обаче осведомеността ни по въпроса може да се базира на митове и заблуждения.

Според едно от тези заблуждения „Кама сутра“ се смята за поредния, макар и древен, западноевропейски учебник по секс, в който са описани над 10 различни пози.

Има и друг мит – че позите, описани в книгата, са толкова технически сложни, че не могат да се приложат на практика без специална физическа подготовка. Не е така. Всъщност не е нужно да се отличавате с физическа сила и акробатични умения, за да изпробвате в леглото индийските учения.

Повечето от тези погрешни мнения се дължат на това, че на Запад до ден днешен няма аналог на „Кама сутра“. Западните издания в повечето случаи са или порнография, или нещо като медицински справочник, по-скоро учебник по анатомия, отколкото книга за любовта. При подобен поглед върху нещата на човек изобщо не му идва да възприеме секса като изкуство.

Всъщност мнозина от европейците гледат на секса като на метод да задоволят най-нисшите си потребности или пък като на ефективно „оръжие“ за възпроизвеждане. На Изток обаче половият акт още от древността се смята за нещо тайно, свещено, а интимните взаимоотношения между мъжете и жените са описвани в книгите с изтънчени художествени термини и думи. И тази пропаст, която разделя съвременния ни „сексуален“ език от чувствения език на изтока е поразително голяма.

В „Кама сутра“ сексуалният акт бива наричан „божествено сливане“.

„Кама сутра“ е преклонение пред жената, една истинска Ода. Във всяка една дума, касаеща жената, прозира възхищение. Защото в „Кама сутра“ жената има най-много права, без нея мъжът не може да изпита и една трета от удоволствията, предложени от тази невероятна книга.