Факторите, които ни правят щастливи на работното място

Истината е, че по-голямата част от деня си прекарваме на работното място. Там контактуваме с колегите си, изграждаме приятелства, завързваме нови запознанства, стараем се да даваме най-доброто от себе си в услуга на компанията, за която работим. Там отдаваме половината си живот, ако не - и по-голямата си част от него. Кое обаче е онова нещо, което ни кара да се чувстваме щастливи, стимулирани и креативни в работната среда.

Проучване на Adecco Group - предприятие за услуги, свързани с работната ръка, със седалище в Цюрих, Швейцария, дава отговор на този въпрос, разкривайки факторите, от които зависи щастието на един служител на работното му място. Оказва се, че днес, за да бъдат щастливи, докато са на работа, голям брой служители от Испания предпочитат позиция с добър и подвижен график, благоприятна атмосфера и другарство, включително и добър и лоялен шеф, вместо да се отказват от всичко това, за да получават по-голяма заплата.

Гъвкаво работно време

Според гореспоменатото проучване един от най-важните фактори за щастието на работното място е гъвкавото работно време или удовлетворяващия служителя работен график - фундаментален момент, свързан с добрия баланс, който да му помага да разпределя по равно ангажиментите си между професионалния си и личния си живот.

Добра работна среда

Ключов фактор за доброто настроение и здраве на служителя на работното му място е средата около него, т.е хората, които го обкръжават и с които той е принуден да комуникира и обменя мисли, информация и идеи в рамките на целия работен ден. Усещането за екипност и разбирателство с колегите, както и изграждането на стабилни приятелски отношения с тях, са от изключително значение човек да се чувства комфортно в средата, в която работи, и да дава най-доброто от знанията и уменията си, на които е способен.

Справедливо оценяване

Когато даден служител допринася до голяма степен с работата си за успехите на компанията, за която работи, и съответно получава за това адекватна и справедлива на положения от него труд оценка, той безспорно ще се чувства удовлетворен и щастлив. Обратното - когато той се окаже в незадоволителната за него позиция на постоянно пренебрегвания и недооценен служител, това безспорно ще наклони везната на емоционалното му състояние в другата посока. С други думи, за да се чувства един служител щастлив на работното си място, той трябва да чува от отсрешната страна адмирации за добре свършената работа, но само тогава, когато наистина ги е заслужил.

Работодателят проявява отношение към всеки един от служителите си

Наличието на отношение от страна на работодателя към служителя му също е от съществено значение за това как вторият ще се чувства по време на работния процес. Ако такова липсва, това по един или друг начин би предизвикало недоволство от страна на служителя, или най-малкото - чувство на незаинтересованост и неангажираност от страна на шефа му спрямо неговите нужди, потребности и професионални качества, а оттам и до усещане за неудовлтвореност, водещо до нисък стимул за работа. Редовното общуване между двете страни, възможността за обратна връзка, дава шанс на сужителя да сподели винаги, когато има нужда, своите радости или тревоги, което неминуемо ще даде отражение и върху качеството на неговата работа и постигнатите резултати.

Адекватно на положения труд възнаграждение

Дотук говорехме за т.нар. емоционална заплата. Оказва се, че именно тя е по-важната дори и от материалната. Или казано иначе - ако човек получава огромна заплата, но не се чувства комфортно сред хората, с които е заобиколен ежедневно на работното си място, не получава добри отзиви, когато ги засужава, усеща неразбиране от страна на работодателя към себе си, той е готов да се раздели с мястото си, независимо от внушителната стойност на месечното възнаграждение, което получава.

И на финал, нека все пак да надзърнем какви са цифрите, които са достатъчни за един служител да се чувства той напълно удовлетворен и щастлив на работа. Изследване, проведено от психолога Андрю Т. Джеб от университета "Пардю" и публикувано в списанието Nature Human Behaviour, се опитва да изчисли каква е заплатата, която позволява на човек да се чувства щастлив. Според резултатите от проучването, в което са участвали 1,7 милиона души по целия свят, се оказва, че в световен мащаб удовлетворението по отношение на заплатата за постигане на емоционално благополучие се нуждае от 50 000 до 60 000 евро годишно. Учудващо малко за едни и напълно удовлетворяващо за други. Въпрос на светоусещане и лични потребности!

Четете още: 10 рецепти за щастие