С глоба от 1000 до 2000 лева ще бъде наказван родител, допуснал детето му да участва в медийно предаване, което създава опасност за неговото физическо, психическо или социално развитие.

Това допълнение ще бъде направено в Закона за закрила на детето, прието при второто четене на промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за промени в ЗРТ, депутатите приеха, че промени в Закона за закрила на детето, според които всеки, който се грижи за деца - било то родител, попечител или настойник - не трябва да допуска то да участва в създаващи опасности за здравето на децата медийни продукции, пишат от vesti.bgАко родителят наруши забраната повторно, глобата може да стигне до 5000 лева, приеха депутатите. Според промените в ЗРТ, на доставчиците на медийни услуги също се забранява да допускат деца в предаванията си, ако те са опасни или неблагоприятни за здравето им.

Ако медиите нарушат забраната, ще понесат имуществена санкция от 15 хил. до 30 хил.лева, а при повторно нарушение - двойно по-голяма.

Съветът за електронни медии (СЕМ) и Държавната агенция за закрила на детето трябва да разработят критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност за развитието на децата.

В съответствие с тези критерии медийният регулатор, доставчиците на медийните услуги и Държавната агенция за закрилана детето сключват ежегодно споразумение за защита на децата.