Ако си мислиш, че детето ти ще се появи на бял свят точно на термина, най-вероятно грешиш. Защото само около 5% от бебетата се раждат точно на него.

Терминът, всъщност, е условно понятие и обикновено раждането се случва в рамките на две седмици преди и две седмици след посочената дата.

Лекарите изчисляват датата на термина, като вземат предвид първия ден от последната менструация и смятат продължителност на бременността от 40 гестационни седмици, или 280 дни.

В интернет вече има достатъчно калкулатори, които изчисляват датата на термина. Ако все пак искаш да го направим сама, ето как:

Напиши датата на първия ден от последната ти менструация, да вземем за пример 07.07. От числото на месеца се изважда 3, в нашия случай 7 - 3 = 4. Тази цифра се прибавя към числото на деня - 4 + 7 = 11. Получава се, че бебето ще се роди на 11 април.

Източник: dete.bg