Автор
Астролог - Ивелина Пенчева

Ето какви са любовните тайни на Рибите

Рибите обичат тайните на света и света на мечтите. Реалността, уви, няма много общо с техните фантазии и това е особено вярно по отношение на любовта. Любовта от разстояние или дори платоничната любов като цяло е тайната на този знак. Ентусиазираният и мечтателен характер на Рибите често е причината те да остават сами, затова суровият живот безмилостно е в разпра с тяхната съкровена мечта за голяма любов.

Те се нуждаят от партньор/ка със силно развита интуиция, който би се отличавал с фина душевност - нежен любовник, който без натиск, но уверено би могъл да ги привърже към себе си и който не би очаквал чудо от тях.

За съжаление съдбата често среща Рибите с властни партньори, които ги лишават от инициатива. Последицата от това е бягството им в техния собствен таен свят, който Рибите внимателно пазят от чуждо проникване.

Рибите не са склонни да изразяват желанията си на глас. Те остават верни на себе си, когато става дума за плътска любов. Само с чувствително, любящо отношение можете да постигнете истината от Риби или във всеки случай, да се досетите от реакцията им.

Опасността е, че Рибите много рядко могат да кажат „не“ и в резултат на това могат да имат няколко връзки едновременно. Така че понякога можете да се опитвате с години да узнаете истината, но никога да не я постигнете.