Автор
Веселина Петрова

Ще се изненадате: Ето каква е историята на думичката "Еврика"

Думата „Еврика“ произлиза от гръцки и означава „Успях!“, „Открих го!“. Обикновено се използва като радостно възклицание при открито решение на някаква сложна умствена задача и се смята за синоним на ненадейно хрумване. 

Популярността си думата дължи на една от легендите, написани от Плутарх и Витрувий, според която Архимед е тичал гол по улиците и е крещял с цяло гърло „Еврика!“, след като е открил във ваната си Закона на Архимед. 

Историята разказва, че владетелят на Сицилия Хиерон II поръчал златна корона, която да дари на един храм, но нямал доверие на златаря и затова поръчал на Архимед да провери дали майсторът не го е излъгал. Но проверката трябвало да бъде направена така, че да не повреди короната. 

Докато се къпел, Архимед забелязал, че нивото на водата в съда се повишава, когато той влиза в него, и разбира, че този ефект може да се използва за определяне на обема на короната. От гледна точка на този експеримент водата е с постоянен обем и короната би изместила количество вода с нейния собствен обем. 

Разделяйки масата на короната на обема на изместената вода, Архимед получил нейната плътност. Тя била по-ниска от тази на златото. Така разбрал,че в короната са добавени по-евтини и по-леки метали. Разбирайки това, Архимед излязъл от банята и развълнуван от откритието си започнал да вика „Еврика!“, „Еврика!“. Опитът му доказал, че в златната корона има повече сребро.