Автор
Веселина Петрова

Модерни технологии помагат за успешното лечение на рака на белия дроб

Всяка година у нас се диагностицират повече от 4 хиляди пациенти с рак на белите дробове. Той е най-честа причина за летален изход от рак при мъжете и на трето място при жените.

За да могат пациентите да получат най-доброто лечение и да имат шанс за излекуване, или по-дълга преживяемост, трябва хората, попадащи в рисковите групи да посещават поне веднъж годишно лекар специалист.

За съжаление, често ракът се хваща в твърде напреднал стадий. А понякога, поради липса на медикаменти, се стига до летален изход.Елементът на доверие между лекар и пациент е много важен. Пациентите не ни се доверяват толкова лесно, споделиха по време на специален семинар, проведен в София, специалисти от виенска клиника.

Проф. д-р Марта Хофман, която е специалист по нуклеарна медицина, обясни, че най-вероятно големият брой болни у нас се дължи на големия брой хора, които имат вредни навици. Тя също коментира, че ранната диагностика е от ключово значение. Лошата новина е, че около 25% от пациентите с диагностициран белодробен карцином нямат симптоми. Затова е нужно редовното ходене на преглед.

Проф. Хофман разказа и какво се крие зад термина тераностика. Това е комбинация от две думички - диагностика и терапия/терапевтични средства. Тераностиката позволява на специалистите не само да поставят точна диагноза, но и да изберат най-доброто средство за лечение. Разбира се, всичко е много индивидуално, персонализирано, включително терапиите. Това увеличава и шансовете за успех.
Проф. д-р Мир Алиреза Хода, специалист по гръдна хирургия, нагледно показа как, благодарение на новите технологии, вече се работи изключително лесно и щадящо, спрямо тъканите и пациента. След като карциномът бъде локализиран, се използват специални оцветяващи агенти, за да се определи коя част, кой сегмент от белия дроб трябва да бъде отстранен. Всичко това се случва с помощта на медицински роботи, които наистина работят невероятно точно и така не само лечението е по-успешно, но и възстановяването е по-бързо.

Проф. Хода споделя, че колкото по-рано е открит ракът, толкова по-голям шанс има пациентът. Днес вече се оперира на много ранен етап и това дава гаранции за пълно излекуване. Пациентите, които имат вредни навици, трябва да си правят всяка година скрининг, отново подчерта Хода.Целта на скрининга е да бъде намален рискът от смърт.

За да бъде успешно лечението трябва всички специалисти, свързани с него, да работят в тясна връзка. Онколози, хирурзи, специалистите по имунотерапии - всички те трябва да изготвят общ план за конкретния пациент, за да има добър резултат от терапията.