Вашето благополучие зависи от вашето семейно положение повече, отколкото от цвета на кожата ви, възрастта и пола ви, показа проучване на Gallup сред американците, продължило 4 години.

Наличието или отсъствието на съпрузи влияе на настроението, здравословното състояние и дори работата, според индекса на благополучието на агенцията.

Индексът се базира на компонентите: физическо здраве, удовлетворение от собствения живот, удоволствие от начина на живот, емоционално състояние, работа и способност за осигуряване на основните потребности на хората. Ето какво показа той:

През целия четиригодишен период на изследването най-добре са се чувствали женените, които имат най-висок общ резултат. Техните показатели превъзхождат средните резултати.

В два аспекта обаче е по-добре да живееш сам: физическо здраве и удоволствие от живота.

Хората, които наскоро са се разделили с близък човек или са се развели, са се чувствали най-зле от всички в четиригодишния период, като, оказва се - тези, които са се развели, се чувстват по-добре от тези, чиято раздяла не е налагала бракоразводно дело.

Защо женените са по-щастливи?

Семейното положение влияе на здравето, щастието и благосъстоянието на хората. Зависимостта обаче е обратна: не бракът ви прави по-щастливи, а здравите хора с добра работа, които са доволни от живота, са по-склонни да сключат брак.

Женените имат определено икономически преимущества. Изследването показа, че 22% от семейните имат общ годишен доход над 90 000 долара. С толкова на човек могат да се похвалят едва 8% от разведените и 6% от неженените, пише profit.bg.

Най-важните неща в живота

Независимо от динамиката на съвременния живот, семейството остава основна ценност за американците. Според 80% създаването на семейство е най-важната цел в живота. Интересно е, че този отговор дават повече мъже, отколкото жени.

90% смятат децата за най-важна цел в живота. След епохата на материалните момичета, от 1997 г. до сега все повече млади жени (18-34 години) поставят майчинството пред всички останали ценности. Едва 50% поставят наравно със семейството и кариерата.