Йога е система от упражнения, практики и медитации, създадена още в древността.

Променяла се е в продължение на хилядолетия и е добила съвременния си вид чак през последните векове.

Представяме ви 7 интересни факта за йогата.

1. Родината на йога е Индия

Никой не знае кога хората са започнали да практикуват йога за първи път. Според една от версиите далечните ни предци са внасяли хармония в живота си с йога още в каменната ера.
Доказателства за това обаче няма.

Най-ранните свидетелства за съществуването на йога датират от 3000 г. пр. Н. е. В долините по течението на река Инд в Индия са открити множество каменни фигурки, изобразяващи хора в медитативни пози. Възможно е те да демонстрират не йога, каквато я познаваме, а неин далечен прародител.

Четете още: Този стегнат корем е на... ?

2. Основите на йога са описани във ведическите текстове

Развитието на йогата е силно повлияно от Ведите – редица духовни текстове, написани преди 2500 години.

Вярващите смятат, че Ведите са съчинени и написани от божества. Учението е поставило основите на индуизма е изиграло важна роля във формирането на културата и философията в Южна Азия. Ведите съдържат и някои от най-ранните йога-учения. Те имат само далечна прилика със съвременните практики, но основните принципи на йогата са заложени в тях – например идеалите за физическа и душевна хармония.

3. Първите споменавания на термина „йога“ датират от 4 век пр. Н. е.

Терминът „йога“ се споменава за пръв път в Катха- упанишада – индуистки философски текст, написан приблизително през 4 век пр. Н. е. В него йога се описва като техника за прочистване на разума и контрол над чувствата с цел постигане на духовно просветление. В по-късните упанишади се споменават и основополагащите понятия в йога, например чакрите и медитацията с помощта на свещената сричка от санскрита „Ом“.

4. Йога е имала практично приложение


Бхагавад-гита, древен индуистки духовен текст, ни разказва за практическото приложение на юйога и за значението й за хората, които искат да водят пълноценен и харномичен живот. В Бхагавад-гита са описани три направления – карма-йога, която е философия за безкористно действие, бхакти-йога, която е обща вяра в божественото начало и джняна-йога – отдаденото духовно развитие по трудния път на сливане с реалността.

Развивайки се през вековете, йога се е разгърнала в редица различни практики и философии. Приблизително през ІІ в. е написан трактатът Йога Сутра – сборник афоризми, които лаконично и сбито излагат идеите на йога. За разлика от ранната концепция за хармония между душата и тялото в Сутра се казва, че духовното и физическото начало трябва да бъдат разделени, за да се пречисти душата.

5. Йога е преди всичко духовна практика


През цялата си история йога винаги е била преди всичко духовна практика. Разбира се системата включва и някои методи за физическо въздействие – пози за медитация, методи за правилно дишане и др.. Но тези практики в по-голямата си част са метафизични.

6. Йога е добила съвременния си вид чак през Средновековието

През Средните векове се зародила хатха-йога, която е най-близка до съвременната йога. Практикуващите хатха-йога имали предвид философията от миналите векове, но обръщали повече внимание на прочистването на тялото, а не на духа. Хатха увеличила асортимента от традиционни седящи пози в йогата и създала няколко асани, натоварващи цялото тяло.

7. Йогата се появила в Европа през ХІХ в.


Последният важен етап от развитието на йога е навлизането й в културата на Запада през ХІХ век. Заслугата за това е най-вече на индуисткия учител Свами Вивекананда, който пътешествал по Европа и САЩ. Постепенно йогата на Запад се трансформирала преди всичко в система от упражнения, губейки основната си роля като духовна практика. Съвременната йога е резултат от сблъсъка на Изтока и Запада. В нея се пресичат древната и новата философия, като се взимат най-силните страни и от двете.

Четете още: Тайната на Натали Потрман за стройна фигура